Český hudební slovník osob a institucí

Pfitzner, Tobiáš

Charakteristika: Trubač


Pfitzner, Tobiáš, trubač, 2. pol. 18. stol.

 

Trubač olomouckých biskupů, patrně v letech 1756–60.


Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 190).
 
Vladimír Maňas


Datum poslední změny: 18.9.2006