Český hudební slovník osob a institucí

Komárek, Ondřej Jan

Charakteristika: Trubač


Komárek, Ondřej Jan, trubač, 1. pol. 18. stol.
 
Polní trubač, doložený ve službách olomouckého kanovníka, vévody Alexandra Holštýnského v Moravské Třebové k roku 1717.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 181).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 13.9.2006