Český hudební slovník osob a institucí

Jacobi, Gottfried Franz

Charakteristika: Trubač

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1644
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.2.1677

Jacobi, Gottfried Franz, trubač, narozen kolem roku 1644, Falkenberg (Slezsko), zemřel 15. 2. 1677, Kroměříž.
 
Trubač olomouckého biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorno v letech 1668–77. Biskup si jej vyžádal od vratislavského biskupa (Jacobi studoval v nějakém tamním semináři), aby ho mohl na své náklady dát vyučit trubačem. Dochován jeho výuční list, vystavený 4. 10. 1670 v Kroměříži. Jacobiho učitelem (v letech 1668–70) byl zemský a polní trubač Johann Christoph Kamp. Kromě Kampa list podepsalo dalších osm, pravděpodobně biskupských trubačů, a to včetně Pavla Josefa Vejvanovského. K získání čestného titulu polního trubače stanovil Jacobiho výuční list podmínku účasti na třech polních taženích.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Trubači a hra na přirozenou trompetu na Moravě v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea – vědy společenské, LXXIII, 1998, s. 177, 189).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 30.8.2006