Český hudební slovník osob a institucí

Pavlíčková, Vladěna

(Vladimíra Pavlíčková; Macková)
Charakteristika: Zpěvačka

Datum narození/zahájení aktivity: 2.11.1944

Pavlíčková, Vladěna (vl. jm. Vladimíra Pavlíčková; roz. Macková), zpěvačka,
narozena 2. 11. 1944, Plzeň.


Po maturitě na střední průmyslové škole (1962) nastoupila studium na pedagogickém oddělení, kde nejen uplatnila a rozšiřovala svůj um ve hře na housle a violu, k níž základy získala během sedmiletého navštěvování hudební školy, ale zvládla také základy pěvecké techniky (J. Klobouková, V. Heidelberg). V letech 1964−66 zpívala s orchestrem Bohuslava Ondráčka a poté se přestěhovala do Brna, kde se stala vedle Milana Černohouze zpěvačkou Orchestru Gustava Broma. Spolupracovala také s orchestrem Studio Brno a zpívala ve skupinách jako Junior Speakers nebo Synkopy 61.


Martin Profous

Datum poslední změny: 9.12.2009