Český hudební slovník osob a institucí

Stefanus

Charakteristika: Varhanář


Stefanus, varhanář, 1. čtvrtina 16. století.
 
Varhanář v Olomouci, z let 1515–23 se dochovaly zprávy o jeho majetkových záležitostech.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 25.1.2006