Český hudební slovník osob a institucí

Růžičková, Kateřina

(Piňosová)
Charakteristika: Skladatelka

Datum narození/zahájení aktivity: 12.12.1972

Růžičková, Kateřina (prov. Piňosová), skladatelka, narozena 12. 12. 1972, Brno.
 
Studovala nejprve na gymnáziu v Brně (1987–91), poté na Masarykově univerzitě v Brně obor hudební věda – estetika (1991–96). V kompozici se vzdělávala soukromě u Jarmily Mazourové (1991–94) a na JAMU pod vedením Arnošta Parsche (1994–99). Vzdělání si dále rozšířila soukromým studiem u Svatopluka Havelky (1997). Navštívila Mistrovské kompoziční kurzy v Raichenau (1996, 1998) a v Českém Krumlově (1997). Působila v České televizi jako dramaturg hudebních pořadů (1997–2001), od roku 2001 je interním doktorandem na JAMU v oboru Teorie kompozice. Patří mezi zakladatelky a členky skupiny brněnských skladatelek HUDBABY a skupiny Bezmocná hrstka. Zúčastnila se mnoha skladatelských soutěží. Získala ceny v národní kompoziční soutěži pro mladé skladatele Generace, první místo v mezinárodní skladatelské soutěži elektroakustické hudby Musica nova 1998 za skladbu Mezisvětí, byla finalistkou Mezinárodní tribuny skladatelů v Paříži roku 2000. Rukopisy jejích skladeb jsou uloženy v Hudebním informačním středisku v Praze a v knihovně JAMU. Její povídky jsou otištěny v časopisech Montana, Karpatské příčiny a v univerzitních novinách Halas.

Dílo:

I. Dílo hudební

Čtyři klavírní kusy (1993), vyd. Editio Moravia, 2001;
Sporty pro violu a klavír (1993);
Trisonance pro klavír, baskytaru a bicí (1994);
Až se ucho utrhne pro 2 hráče na bicí nástroje (1995);
Něco pro violu (1995);
Sólo pro marimbu a vibrafon (1995);
Romance pro křídlo pro klavír (1996);
Usínám pro smíšený sbor (1997);
Dvě parafráze pro smyčcový orchestr (1997);
Kolem nuly. Septet pro klarinet, fagot, violu, violoncello a tři hráče na bicí nástroje (1997), vyd. Český rozhlas 2004;
Mezisvětí. Elektronická skladba (1998);
Dva dialogy pro klarinet a violoncello (1998);
Konec nových časů pro symfonický orchestr (1999);
Nové tance. Sextet pro flétnu, klarinet, violoncello, klavír a bicí (1999);
Vnitřní dilema pro flétnu a elektrické housle (2001);
Trisonance II pro klavír, housle a klarinet (2002);
Životní postoje pro klavír a smyčcový orchestr (2002), pro velký orchestr (2004);
Trilsberg pro 2 violoncella a bicí (2003);
Atapol pro 4 mužské hlasy (2004);
Percussionismus pro bicí nástroje (2004).
 

II. Dílo literární

Jarmila Mazourová. Monografie české skladatelky (diplomní práce Masarykovy univerzity Brno 1996);
Hudba jako součást multimediálního projektu se zaměřením na českou scénu (diplomová práce JAMU Brno, 1999).

Diskografie:

Bezmocná hrstka (Gnosi 2001), skladba Romance pro křídlo;
HUDBABY (Lotos 2003), skladby Romance pro křídlo a Kolem nuly.

Literatura:

Srnka, Miroslav: Jeden takt Kateřiny Růžičkové (Harmonie, 2000, č. 3, s. 26).

http://www.kapralova.org/KATKA.htm
 
Lucie Šalomounová


Datum poslední změny: 15.7.2008