Český hudební slovník osob a institucí

Hradišťan

Charakteristika: Hudebně taneční soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1950

Hradišťan, hudebně taneční soubor, zahájení aktivity 1950, Uherské Hradiště.
 
Hradišťan vznikl jako hudebně-taneční soubor v roce 1950 v Uherském Hradišti. Jeho vznik a vývoj je na Moravě spjat s poválečným folklorním hnutím a s projevy folklorismu. Na činnosti Hradišťanu se v jeho počátcích podílely osobnosti, které svým přístupem k folkloru výrazně ovlivnily oblast folklorního hnutí v tomto regionu a jeho okolí - patřil k nim zejména výtvarník Jaroslav Staněk (1922–1978), který v souboru působil jako umělecký vedoucí, primáš a choreograf, etnograf Jaroslav Čech (1932–1970), cimbalista muziky, a novinář a básník Otakar Horký (1920–1981), klarinetista muziky. Na základě jejich studia pramenů, rekonstrukcí a vlastních sběratelských cest do terénu začala vznikat nová tradice, jež  ovlivnila pohled na folklorní projevy a jejich prezentaci na scéně nejen u současníků, ale i následovatelů. Po odeznění tzv. nové tvorby přelomu 40. a 50. let 20. století, která v duchu dobové ideologie zasáhla nejen folklorní hnutí tehdejší společnosti, se těžiště zájmu Hradišťanu přesunulo k regionálnímu podhoubí lidové kultury a snaze o umělecké ztvárnění folklorního odkazu na jevišti. Počátek 70. let znamenal z osobních i politických důvodů útlum veřejných aktivit souboru. Novou etapu pak představoval příchod Jiřího Pavlici a jeho převzetí uměleckého vedení hudební složky v roce 1978. V dramaturgii Hradišťanu se kromě regionální tradice začala objevovat také témata historická a repertoár se začal rozšiřovat rovněž směrem k původní tvorbě inspirované lidovou tradicí. Proměna hudební složky vedla také k proměně složky taneční; soubor začal spolupracovat s hostujícími choreografy, mezi něž patřila mj. Alena Skálová (1926–2003); její choreografie Byla vojna, byla… na motivy lidových písní z dob napoleonských válek – projektu zpracovaného Jiřím Pavlicou – byla v roce 1983 oceněna na celostátní přehlídce folklorních souborů v Košicích jednou ze dvou hlavních cen. Od počátku 90. let 20. století  začala se souborem spolupracovat choreografka Ladislava Košíková (nar. 1957), která se v roce 1992 stala uměleckou vedoucí taneční složky. Pod jejím vedením a ve spolupráci s Jiřím Pavlicou vznikla řada projektů (např. Biblická zastavení 1993, Světci v lidovém kalendáři 1995, O slunovratu aneb o tom, co bývalo a znovu kdysi bude 1998, O člověku /a jeho ctnostech a neřestech/ 1999, Zpívání o lásce 2002), s tanečním souborem však realizuje choreografie i v jiné hudební spolupráci (např. choreografie operní inscenace Její pastorkyňa na Mezinárodním hudebním festivalu v Salzburgu (režie Bob Swaim, dirigent Sir Eliot Gardiner) 2000, choreografická kompozice koncertu Vídeňské filharmonie z děl Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka 2002, taneční představení Rákos Rákoczy na motivy baletu Leoše Janáčka (režie Magdalena Švecová, 2004). Hradišťan se svým autorským pojetím řadí ve své historii i současnosti k výraznému uměleckému hudebně-tanečnímu tělesu, které programově pracuje s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem ve scénických podmínkách.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie (ed): Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. (Strážnice 1997).
 
II. Ostatní
Jančár, Josef – Pavlicová, Martina: Lidová hudba a tanec na jevišti (Čtyřicet let Hradišťanu). (Strážnice 1990).
Jilík, Jiří a kol.: Primáš Jaroslav Václav Staněk (Uherské Hradiště 1998).
Horký, Otakar: Sestřička Poezie (výbor z díla). (Uherské Hradiště 1999).
Kolektiv autorů (Zapletal Jaroslav, Čechová Vlasta, Heidlerová-Janíková Věra, Spielmann Petr, Holý Dušan, Vančura Jan, Nečas Jaromír, Rokyta Jan, Lapčíková Zuzana, Grycová Vlasta, Maděrič Jan): Pozdrav do nebe. Vzpomínky na Jaroslava Čecha (Uherské Hradiště 2001).
Cimbálové muziky Zlínského kraje (Zlín 2004).

www.hradistan.cz
 
Petr Číhal
Datum poslední změny: 5.12.2006