Český hudební slovník osob a institucí

Vokurka, Zdeněk

Charakteristika: Hudební publicista a dramaturg

Datum narození/zahájení aktivity: 30.6.1934
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.4.2017

Vokurka, Zdeněk,  hudební publicista a dramaturg, narozen 30. 6. 1934, Praha, zemřel 24. 4. 2017.
 
Po maturitě na reálném gymnáziu v rodišti (1961) byl mimořádným posluchačem na katedře dějin hudby Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1961–64). Současně pracoval v Hudebním informačním středisku Českého hudebního fondu v Praze  (1964–68) V letech 1970–74 byl vedoucím a dramaturgem koncertního oddělení České filharmonie. 1974–1984 pracoval ve funkci hlavního dramaturga hudebního vysílání Československé televize v Praze; 1987–90 byl odborným poradcem opery Národního divadla v Praze. Souběžně vykonával v letech 1984–1990 funkci tajemníka Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Od roku1996 dosud (2007) je ředitelem obecně prospěšné společnosti Inter*Podium a spoluzakladatelem Mezinárodní klavírní soutěže Karl Czerny, která je od roku 1997 realizována v Praze ve dvouletém cyklu.
 
Vokurka je autorem mnoha scénářů televizních hudebních pořadů (mimo jiné Hudba z respiria, Česká filharmonie hraje a hovoří, Slavné hudební scény (Pjotr Iljič Čajkovskij v Praze, Richard Wagner na Žofíně, Bedřich Smetana a Jan Neruda atd.), dále četných publicistických televizních cyklů (mimo jiné Dvořákova Rusalka, Dvořákova Novosvětská, Smetanův Dalibor, Burianova Maryša a další). Připravil dále televizní pořady o Smetanově kvartetu, o Miloši Sádlovi, o Janáčkově kvartetu, o Liboru Peškovi, o Františku Rauchovi, o Josefu Páleníčkovi a dalších). Napsal rovněž řadu hudebně-publicistických článků pro rúzná periodika. V letech 1974–84 byl členem programové komise festivalu Pražské jaro, 1991–2002 členem výboru Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech.
 
Vokurkova hudebně–publicistická činnost byla odměněna několika vyznamenáními: společně s dirigentem Václavem Neumannem získal Hlavní cenu Československé televize za cyklus Česká filharmonie hraje a hovoří. Za zásluhy o mediální propagaci české a světové hudební literatury  získal mimo jiné Medaili Bedřicha Smetany (1974), medaili Anno Europeo della Musica (Benátky 1985), medaili Wolfganga Amadea Mozarta (1987) atd.


Dílo:

Česká filharmonie hraje a hovoří (Panton, Praha, 1976).

Literatura:

Pokora, Miloš: Hudba z respíria jako příklad. S jubilantem Zdeňkem Vokurkou hovořil Miloš Pokora (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 6, s. 279–280).
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 7.7.2008