Český hudební slovník osob a institucí

Kraus, Martin

Charakteristika: Varhaník a výrobce klavichordů


Kraus, Martin, varhaník a výrobce klavichordů, 1594–1603, Český Krumlov, Třeboň.
 
V roce 1595 prodal klavichord s pedálem za 12 kop pro rožmberskou kapelu.

Literatura:

Mareš, František: Rožmberská kapela (Časopis Musea království českého LXVIII, Praha 1894, s. 221).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 20.12.2003