Český hudební slovník osob a institucí

Ullmann, Georg

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 9.9.1879
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1946

Ullmann, Georg, houslař, narozen 9. 9. 1879, Bad Elster (Německo), zemřel 1946, Miláno.

Vyučil se u houslaře Reinhata Schmidta během tříletého studia na houslařské škole v Meakneukirchenu. Jako tovaryš pracoval u houslařů Theodora Kurtha a Oswalda Möckla v Berlíně. Z Berlína odešel do Prahy k houslaři Karlu Boromejskému Dvořákovi a nakonec do Benátek k houslaři Eugenu Deganimu. V roce 1901 se osamostatnil v Miláně. Po smrti Karla Boromejského Dvořáka v roce 1909, přijel na žádost jeho vdovy v roce 1910 do Prahy, kde se ujal likvidace houslařovy pozůstalosti. Dokončil všechny opravy a také několik nedohotovených Dvořákových nástrojů. V Praze pobýval asi jeden a půl roku. Údajně zde z Dvořákova nejlepšího materiálu vyrobil jedny nebo dvoje housle.

Literatura:

Jalovec, Karel: Italští houslaři – Italian Violin-Makers (Praha 1952, s. 551).
Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku (Sborník Národního muzea v Praze, řada A, svazek XXXIII, č. 1, Praha 1979, s. 41).
Kurfürst, Pavel: Jan Černý – samouk houslař a vynálezce. (Národopisné aktuality, 22, 1985, č.1, s. 19–25).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002. s. 874).

Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 20.12.2003