Český hudební slovník osob a institucí

Knauer, Adam

Charakteristika: Výrobce hudebních nástrojů


Knauer, Adam, výrobce hudebních nástrojů, 1550–1585, Olomouc.
 
Vyučen byl stolařem a řezbářem. V jeho pozůstalosti z roku 1585 je uveden, kromě loutny a citery, také ještě nedokončený „instrument“.

Literatura:

Indra, Bohumír: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.–19. století (Časopis Slezského muzea 17, 1968–1, s. 24–44).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 5.12.2003