Český hudební slovník osob a institucí

Pitts, Brian Andrew

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 3.7.1969

Pitts, Brian Andrew, houslař, narozen 3. 7. 1969, Los Angeles.
 
Externě navštěvoval Střední odborné učiliště v Lubech u Chebu. V roce 1999 se osamostatnil v Praze. Vyrábí kontrabasy a violoncella.
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 3.12.2003