Český hudební slovník osob a institucí

Zadražil, Karel

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 26.11.1935

Zadražil, Karel, houslař, narozen 26. 11. 1935, Hroby u Tábora.
 
Houslařskou školu v Lubech u Chebu absolvoval v roce 1952 pod vedením houslařů Josefa Pötzla, Josefa Vávry a Jiřího Mrkvičky. Potom absolvoval dvouletou nástavbu, kde v té době učil Josef Pötzl. Po návratu z vojenské služby nastoupil do závodu Cremona v Lubech, kde pracoval na výrobě lepších druhů houslí a viol. Při zaměstnání absolvoval odpolední školu práce a po čtyři roky se zdokonaloval pod vedením mistrů Josefa Vávry a Wilibalda Wilfera. V letech 1963–66 působil v učilišti závodu Cremona jako mistr odborného výcviku. V roce 1966 složil zkoušky jako mistr houslař. Potom začal samostatně stavět mistrovské nástroje ve své domácí dílně v Lubech u Chebu. V roce 1975 se stal členem Kruhu umělců houslařů. Úspěšně se zúčastnil řady mezinárodních houslařských soutěží.

Literatura:

Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 181–182).
Propagační materiály Čs. hudebních nástrojů v Hradci Králové.
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 2.12.2003