Český hudební slovník osob a institucí

Vedral, Josef Jáchym

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 26.3.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.5.1965

Vedral, Josef Jáchym, houslař, narozen 26. 3. 1883, Paseky nad Jizerou, zemřel 31. 5. 1965, Haag.
 
V letech 1897–1900 se vyučil u houslaře Benjamina Patočky v Jičíně. Po vyučení zůstal u Patočky ještě několik let. Odešel do Amsterodamu, kde pracoval u známé firmy Karl van der Meer. V roce 1908 se v Amsterodamu osamostatnil. Byl dvakrát ženatý, obě jeho ženy byly Holanďanky. Ve druhém manželství se narodily čtyři děti. Oba syny, Josefa a Joachima, vyučil. Josef Vedral se stal brzy světoznámým houslařem a uznávaným znalcem. Byl nejen vynikajícím restaurátorem vzácných nástrojů, ale také uznávaným obchodníkem se starými nástroji. Zaměstnával řadu houslařů z celé Evropy. Z Čechů to byli Josef Patočka, Karel Pilař, Antonín Pilař, Ladislav Prokop, Josef Musil.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 112).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 153, 159).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 174).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 1.12.2003