Český hudební slovník osob a institucí

Vlach, Luděk

Charakteristika: Skladatel, pedagog a hráč na bicí nástroje

Datum narození/zahájení aktivity: 28.9.1947

Vlach, Luděk, skladatel, pedagog a hráč na bicí nástroje, narozen 28. 9. 1947, Praha.
 
V roce 1968 absolvoval Státní konzervatoř v Praze, obor kompozice (u Jana Zdeňka Bartoše) a bicí nástroje (u Stanislava Hojného a Vladimíra Vlasáka). Ve studiích pokračoval na pražské Akademii múzických umění v kompoziční třídě Václava Dobiáše. Zde absolvoval roku 1973 (Mgr.), a to veřejným provedením Variací na vlastní téma pro velký symfonický orchestr, jež provedl Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Jiřího Kouta
Při studiu na AMU zde též působil jako externí vyučující. Po ukončení studia vyučoval klavír a sborový zpěv v Lidové škole umění v Týnci nad Sázavou a posléze se ujal korepeticí v Lidové škole umění v Radotíně. 
Z tvorby stojí za zmínku zejména Variace na vlastní téma pro velký symfonický orchestr (1973), jež byly společně se Smyčcovým kvartetem oceněny cenou Českého hudebního fondu, dále několik děl komorních, z nichž se klarinetové trio Pohlednice ze starého zámku (1996), Šest klavírních miniatur (1997), Lidové suity pro dechové kvinteto (1998), Smyčcový kvartet (2000) a trio pro dva lesní rohy a fagot Tři pro tři (2001) dočkaly natočení a odvysílání v Českém rozhlasu Praha. Je též autorem řady instruktivních skladeb pro klavír, akordeon a dětský sbor.
 
Martin Profous

Datum poslední změny: 12.3.2008