Český hudební slovník osob a institucí

Macourek, Michal

Charakteristika: Hudební skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 27.11.1972

Macourek, Michal, hudební skladatel a pedagog, narozen 27. 11. 1972, Praha.
 
Na  pražské konzervatoři absolvoval (1987–92) skladbu u Milana Jíry a klavír u  Emila Leichnera.  Ve studiu skladby pokračoval na AMU v Praze pod vedením Marka Kopelenta (1992–97). Zúčastnil se skladatelských kurzů Krzysztofa Pendereckého a Pierra Bouleze. Jeho instrumentální tvorba je velmi rozmanitá, zahrnuje jak skladby pro sólové nástroje a menší seskupení, tak i velké orchestrální party. Méně početná tvorba vokální vzniká převážně na texty zpěváka Petra Matuszka. Mezi významné momenty jeho dosavadního tvůrčího života patří ocenění z Mezinárodní skladatelské soutěže řeckého ministerstva kultury, které získal v roce 1995 za skladbu Molekulárium pro bicí nástroje, uvedení skladby Jen tak...(pro saxofonový kvartet, flétnu a cembalo) na Pražském jaru 1998 a smyčcového kvartetu O čase na festivalu ISCM v Bukurešti a objednávka pro České kulturní dny ve Francii 2002 (Francouzská suita pro cembalo). Vedle skladby se věnuje také pedagogické činnosti, od roku 1992 na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde vyučuje hudební teorii a skladbu a na Pražské konzervatoři (hudební teorie, od roku 1996). Roku 1998 se stal spoluzakladatelem komorního ansámblu pro soudobou hudbu s názvem Resonance, jehož je dirigentem a uměleckým vedoucím.

Dílo:

Dílo hudební (výběr)

Hovory s Chan-Šanem pro baryton, klavír a bicí (1992);

Trio pro housle, violu a violoncello (1993);
Čtyři preludia pro saxofonové kvarteto (1994);
Svítání k životu pro baryton sólo (text Petr Matuszek, 1994);
Molekulárium pro bicí nástroje (1995);
Jen tak... pro saxofonové kvarteto, flétnu a kontrabas (1995).Tak jest pro smíšený sbor, recitátora, flétnu, 2 violoncella a kontrabas (text Petr Matuszek, 1996);
Allegro pro klavír sólo (1996);
Souznění pro smyčcový orchestr a bicí (1997);
Smutnění pro 5 violoncell (1998);
O čase, smyčcový kvartet (1999);
Prologos pro symfonický orchestr (1999);
Con Di Re pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello, kontrabas, cembalo a bicí (1999);
Rozstmívání, klarinetový kvartet (1999);
Amors pro smyčcový orchestr (2000);
Procitání pro soprán, klarinet, violu a klavír (text Petr Matuszek, 2000);
Koncert pro cembalo a komorní orchestr (2001);
Preludia pro flétnu, cembalo a violoncello (2001);
Francouzská suita pro cembalo sólo (2002).

Literatura:

Srnka, Miroslav: Jeden takt Michala Macourka (Harmonie, 2000, č. 1, str. 24).
 
Dana Štěpánová
Datum poslední změny: 12.3.2008