Český hudební slovník osob a institucí

Kyselák, Ladislav

Charakteristika: Violista

Datum narození/zahájení aktivity: 27.6.1956
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.11.2012

Kyselák, Ladislav, violista, narozen 27. 6. 1956, Brno, zemřel 15. 11. 2012, Brno.
 
Na brněnské konzervatoři studoval nejprve hru na housle, po druhém ročníku přestoupil do třídy Aloise Moráně na violu (1968–76). Violu poté studoval na pražské AMU u Josefa Koďouska (1976–81), absolvoval violovým recitálem ve Dvořákově síni Domu umělců. Úspěšně se zúčastnil interpretačních soutěží Ministerstva kultury (1975, 1979), na mezinárodní soutěži v Pourtsmouthu získal jako člen smyčcového kvarteta titul laureáta (1985).

 

Po absolutoriu začal vyučovat na konzervatoři v Pardubicích (1982–86), poté byl po čtyři roky prvním violistou Slovenské filharmonie (1986–89) a vyučoval na bratislavské konzervatoři i VŠMU. Od roku 1989 byl členem Janáčkova kvarteta a zároveň vyučoval na JAMU v Brně. Byl vyhledávaným sólistou i komorním hráčem, měl na repertoáru skladby od období baroka až po současnost.


Literatura:

http://ladislav.kyselak.cz
http://www.janacek-quartet.cz

Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 15.3.2006