Český hudební slovník osob a institucí

Klimeš, Luboš

Charakteristika: Sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 15.5.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.4.2019

Klimeš, Luboš, sbormistr, narozen 15. 5. 1930, Opočno, zemřel v dubnu 2019.

 

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval hudební výchovu a ruštinu (1949–53), k jeho učitelům patřili Josef Plavec, František Sýkora, Eduard Herzog, Felix Zrno, Luděk Zenkl a Antonín Sychra. Na Vysoké škole pedagogické absolvoval rozšiřující studium nástrojů u Josefa Martina a Miloslavy Kadlecové (1957–62). Pravidelně se zúčastňoval prázdninových sbormistrovských kurzů vedených Zbyňkem Mrkosem.

 

Od roku 1953 působí v Hradci Králové, byl učitelem pedagogické školy (1953–58, 1959–60) a vychovatelem žákovského domova (1958–59). Od roku 1960 působí v královéhradeckém pedagogickém vysokém školství (Pedagogický institut, od 1964 Pedagogická fakulta, od 1992 Vysoká škola pedagogická, od 2000 Univerzita Hradec Králové, katedra hudební výchovy). Roku 1972 získal titul PhDr., 1982 se stal CSc., roku 1988 byl habilitován docentem.

 

Jako sbormistr se uplatnil na svém pracovišti, kde řídil v letech 1963–95 studentské sbory (celkem 888 koncertů a vystoupení). V letech 1975–76 byl vedoucím Vokální harmonie, s níž uskutečnil zájezdy do Německa a Polska. Byl dlouholetým uměleckým vedoucím pěveckého sboru Smetana v Hradci Králové (1963–2002, od 2003 čestný sbormistr), s nímž uskutečnil celkem 604 koncertů a vystoupení a zájezdy do Anglie, Dánska, Francie, Holandska, Bulharska atd. Pod jeho vedením spolupracoval sbor Smetana se Symfonickým orchestrem Hradec Králové a Litomyšlským symfonickým orchestrem a nahrál několik CD. V roce 2001 premiéroval sbor v Hradci Králové Requiem Josefa Vodáka. Za svoji sbormistrovskou činnost získal Klimeš Medaili Bedřicha Smetany (1984), ocenění Zasloužilý pracovník kultury (1987) a Cenu Ferdinanda Vacha (1996) a Bedřicha Smetany (2002).


Dílo:

Dílo literární

Počátky pěveckého hnutí ve východních Čechách (Sborník Pedagogické fakulty Hradec Králové, č. 9, 1969);
Spolkové pěvecké hnutí východních Čech (Sborník PF HK, č. 19, 1971);
Východočeské pěvecké spolky v devadesátých letech 19. století (Sborník PF HK, č. 23, 1974);
Dvacet let Smíšeného sboru českého učitelstva – Kronika práce 1955–1975 (SSČU 1975);
Význam A. Bednáře a J. Plavce pro rozvoj sborového zpěvu východočeské oblasti (Muzikologické dialogy 1984);
Sborové pěvecké hnutí dnešního Východočeského kraje v letech 1900–1909 (Sborník PF HK, č. 49, 1987);
Příprava učitelů hudební výchovy a praxe (Sborník PF HK, č. 56, 1989).

Diskografie:

Chor Smetana Hradec Králové (Medienstelle Diözese St. Pölten 1992);
Ryba, Jan Jakub: Hej, mistře (Dureco/Weesp 1995);
Fikejz, Daniel: Pocta Vojtěchovi (Art production „66“ 1997);
Dvořák, Antonín: Mše D dur, CD Filharmonie Hradec Králové (1998);
Vodák, Josef: Requiem, live, dirigent Miriam Němcová (2001).

Literatura:

60 let Pěveckého sboru Smetana při PKO v Hradci Králové (Hradec Králové 1982).
65 – Smíšený pěvecký sbor Smetana při PKO v Hradci Králové (Hradec Králové 1987).
Smíšený pěvecký sbor Smetana zpívá 80 let (Hradec Králové 2002).
Tomšová, Monika: Luboš Klimeš – pedagog a sbormistr, diplomová práce KHV PF UHK (1999).
 
Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 7.3.2006