Český hudební slovník osob a institucí

Červenková, Helena

(Gadasová)
Charakteristika: Cimbalistka

Datum narození/zahájení aktivity: 3.3.1937

Červenková, Helena (roz. Gadasová), cimbalistka, narozena 3. 3. 1937, Slavičín.
 
Po ukončení studia na konzervatoři začala v roce 1957 působit jako sólistka hry na cimbál v Brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů (BROLN). S tímto tělesem nahrála do roku 1992 přibližně sedmdesát folklorních skladeb pro Český rozhlas Brno. Nahrávky její virtuózní hry na cimbál pořídily také společnosti Supraphon, Panton, Philips a Fontana. V sedmdesátých a osmdesátých letech krátkodobě hostovala v zahraničí, vystupovala také s mnoha tuzemskými filharmonickými orchestry. Premiérově uvedla skladby brněnských autorů: Miloslava Ištvana, Františka Emmerta, Miloš Štědroně, Jarmily Mazourové a dalších. V letech 1968 až 1999 také vystupovala v rámci výchovných koncertů pro mládež s pořadem "Cimbál koncertní a lidový". Po ukončení angažmá v BROLNu externě působila v orchestru zpěvohry Národního divadla Brno a po založení Brněnského cimbálového kvarteta se stala jeho výraznou oporou. Je členkou Světové organizace cimbalistů (CWA).
 
Daniel Zásměta

Datum poslední změny: 6.3.2006