Český hudební slovník osob a institucí

Bukač, Vladimír

Charakteristika: Violista a houslista

Datum narození/zahájení aktivity: 17.6.1964

Bukač, Vladimír, violista a houslista, narozen 17. 6. 1964, Olomouc.
 
Absolvoval pražskou konzervatoř (1978–84) a dále studoval houslovou hru na AMU u Nory Grumlíkové (1984–89). Své schopnosti rozšířil absolvováním mistrovských interpretačních kursů ve hře na violu na Vysoké hudební škole ve Freiburgu u Wolfganga Marschnera. 
Jeho violový repertoár sestává ze skladeb mnoha stylových období. Významné je jeho účinkování s Talichovým kvartetem (od 1993). Jako sekundista, později violista, se souborem pravidelně koncertoval ve významných kulturních centrech Evropy i USA. Spolupracoval i s jinými komorními soubory a vystupoval na hudebních festivalech v Evropě, Rusku, Izraeli a jinde. V letech 1990–93 působil jako sólista a komorní hráč při Orchestra Ensemble Kanazawa v Japonsku, kde rovněž pokračoval v sólistické činnosti (vystoupení v Osace, Tokiu a Nagoye). Vystoupil také v Austrálii a Novém Zélandě.  
Mistrovské kurzy komorní hry vedl na Utrecht Music University, Conservatoire Superiér de la Musique in Paris, pablo Casals Festival Pradec atd. Od roku 2002 vyučuje na Vysoké hudební škole Carla Marii von Webera v Drážďanech jako profesor violové hry.
Jeho interpretační umění se dočkalo mnoha ocenění, zejména ve spolupráci s Talichovým kvartetem, je laureátem a vítězem mezinárodních soutěží Concertino Praga, Beethovenův Hradec a dalších. 
Violový repertoár nahrával pro firmy Calliope a BMG Victor. Pozoruhodný komplet všech suit pro sólovou violu Maxe Regera nahrál Český rozhlas (stejnou kompilaci vydala rovněž společnost Calliope na CD).

Diskografie:

Suity pro violu solo Maxe Regera (komplet, CD, vydal: Calliope).

Literatura:

I. Lexika
Grove5 (Talich Quartet).
 
II. Ostatní
http://www.talichquartet.cz/intro.htm
http://www.ayvalik-music.com/english/program.html
 
Jakub V. Vlček


Datum poslední změny: 8.12.2009