Český hudební slovník osob a institucí

Bok, Miloš

Charakteristika: Skladatel, klavírista a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 16.8.1968

Bok, Miloš, skladatel, klavírista a dirigent, narozen 16. 1. 1968, Praha.
 
Na pražské konzervatoři studoval klavír (1980–88) a dirigování (1991–93), na AMU byl posledním žákem Josefa Páleníčka (1988–91). Získal šest cen v národních a mezinárodních klavírních soutěžích.
Miloš Bok je zakladatelem a předsedou uměleckého sdružení Elgar sdružující současné skladatele umělecky vycházející z katolických konservativních východisek. V současné době vede Karlovarský pěvecký sbor a Karlovarský dětský symfonický orchestr a je varhaníkem plzeňské diecéze. V minulosti dirigoval orchestr Českého rozhlasu, orchestr Národního divadla v Praze, Olomouckou a Hradeckou filharmonii a Karlovarský symfonický orchestr. 
Ve své skladatelské tvorbě se věnuje především rozsáhlým kompozicím duchovní, vokálně instrumentální  hudby. Dále upravoval, či instrumentoval díla kolegů ze sdružení Elgar: Jeana-Gasparda Páleníčka, Jaroslava Pelikána a Jaroslava Nováka.
Významné bylo provedení děl za řízení autora: oratorium Skřítkové z Křinického údolí (1993) a Missa Brevis Es dur (2001) v pražském Rudolfinu a Missa Solemnis v newyorkské Carnegie Hall (1999).

Dílo:

Missa Solemnis pro sóla, dětský a smíšený sbor, varhany a orchestr. Basilika Bohosudov, 1986;
Missa Brevis (komorní verse) pro dětský sbor a varhany (klavír). Basilika Bohosludov, 1987;
Skřítkové z Křinického údolí, oratorium pro sóla, smíšený a dětský sbor, varhany a orchestr. Rudolfinum, 1993;
Symfonické koledy pro sbor, varhany a orchestr. Státní opera Praha, 1999;
Missa Brevis (orchestrální verse) pro dětský sbor, orchestr a varhany. Chrám Svatého Mikuláše na Malé Straně, 2001;
Svatá Zdislava, oratorium pro sóla, smíšený a dětský sbor, varhany a orchestr (od roku 2001 premiérované po částech).

Literatura:

I. Lexika
Who is …? (v České republice)1 (Hübners blaues Who is Who, Zug 2002).
 
II. Ostatní
http://www.milosbok.com
 
Jakub V. Vlček
Datum poslední změny: 7.3.2006