Český hudební slovník osob a institucí

Bláha, Vladislav

Charakteristika: Kytarista, pedagog a orchanizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity: 22.8.1957

Bláha, Vladislav, kytarista, pedagog a organizátor hudebního dění, narozen 22. 8. 1957, Brno.
 
V letech 1972–78 studoval na Státní konzervatoři Brno u Arnošta Sádlíka v oboru kytara. Studium ukončil v roce 1982 u Rolanda Zimmera na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru. Ve studiu kytary pokračoval na seminárních pobytech: u Costase Cotsiolise v Řecku a u Abela Carlevara v Uruguaji, obdržel stipendium Britské rady ke studiu u Gordona Crosskey na Royal Northern College of Music v Manchesteru. Účastnil se mezinárodních hudebních soutěží: ve Volosu (Řecko), v Ostřihomi (Maďarsko), Markneukirchenu (Spolková Republika Německo).
Od roku 1986 působí v Brněnském instrumentálním triu společně s houslistou Jiřím Novotným a akordeonistou Jaromírem Zámečníkem. V roce 1987 začal působit v duu Violine-Guitar, kde hraje společně s houslistou Jiřím Novotným. Od roku 1988 působí spolu s akordeonistou Jaromírem Zámečníkem také v komorním duu Guitaracord. Jako sólový kytarista doprovázel španělskou tanečnici Mercedez Gonzales z Madridu. Roku 2004 vzniklo komorní duo Clarguit, ve složení Vladislav Bláha (kytara) a Vít Spilka (klarinet). Jeho sólový repertoár obsahuje skladby od baroka po současnost, včetně koncertů pro kytaru a orchestr Antonia Vivaldiho, Josepha Haydna, Andanta Ferdinanda Carulliho, Antonína Tučapského, Johna W. Duarteho, Miloše Štědroně a jiných skladatelů.
Vladislav Bláha je předsedou České společnosti klasické kytary. Od roku 1992 je ředitelem Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Od roku 1982 vyučuje na Konzervatoři Brno, v roce 2004 začal vyučovat na Katedře strunných nástrojů na JAMU v Brně. V letech 2002–04 absolvoval doktorandské studium na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.


Dílo:

Sonata I (Brno 2001).

Diskografie:

Vladislav Bláha: Koncerty pro kytaru a orchestr (Roton 1998);
Vladislav Bláha Plays Suites by Bach and Weiss (Pronto 1991);
Vladislav Bláha: Španělská kytara (Pehy 1993);
Tučapský, Rak, Štědroň, Matys: České kytarové skladby (Pehy 1996);
Vladislav Bláha plays Suites by Bach and Weiss (Roton 1998);
Petr Vronský: Concerto del Sur for Guitar and Orchestra (Roton 1998);
Vladislav Bláha:  Cithara poetica (Roton 2000);
Vladislav Bláha plays John W. Duarte (Roton 2001);
Vladislav Bláha: Americana (Roton 2001);
Vladislav Bláha – Miloš Štědroň: Hudba s kytarou (Pivox 2004);
Vladislav Bláha: Španělské skladby (Roton  2005);
Guitaccord: Guitaccord  (Roton 2006).

Literatura:

http://vlblaha.sky.cz/
www.musica.cz/blaha/index.html
www.svu.vutbr.cz/index.phtml?vnitrek=blaha
 
Martin Polák


Datum poslední změny: 20.2.2008