Český hudební slovník osob a institucí

Hanousek, Petr

Charakteristika: Klavírista a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity: 5.4.1956

Hanousek, Petr, klavírista a organizátor organizátor hudebního dění, narozen 5. 4. 1956, Frýdek-Místek.
 
Studoval hru na klavír u Danuše Myškové na Konzervatoři v Ostravě (1971–77) a u Jiřího Doležela na JAMU v Brně (1978–82). V roce 1981 absolvoval mistrovský kurz komorní hry u Oliviera Greifa ve Francii. Vyučoval hru na klavír na Lidové škole umění ve Vítkově (1983–90) a na Základní umělecké škole v Opavě (1990–93), v letech 1993–96 působil jako inspektor České školní inspekce. Mezi lety 1996–2019 vyučoval na Základní umělecké škole Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku (od roku 2006  zde byl ředitelem). Vyučoval rovněž klavírní improvizaci na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a metodickém centru JAMU. V letech 2000–2015 také působil jako lektor prázdninových klavírních kurzů Audaces fortuna iuvat v Mikulově.
Je autorem mnoha článků, metodických textů a recenzí v časopisech Hudební rozhledy, Opus musicum a Talent (zde byl také člen redakční rady), podílel se na ediční přípravě několika kompaktních disků, sborníků dětských skladeb a publikací (Cesta za uměním současné Opavy, Beethovenův Hradec 50, Toulky Opavou za hudební klasikou). Pracoval jako sekretář a tajemník poroty Mezinárodní interpretační soutěže a festivalu Beethovenův Hradec (1994–2014), organizoval celostátní Skladatelskou soutěž žáků ZUŠ (1996–2016) a několik dalších interpretačních přehlídek, byl zván do porot mnoha klavírních soutěží. Dosud se podílí na přípravě hudební části festivalu Bezručova Opava.  
Umělecky se prezentoval v komorní oblasti v duu s bratrem Jiřím Hanouskem (violoncello) a v klavírním duu s René Adámkem (1980–95), s nímž získal druhou cenu a laureátský titul na mezinárodní Schubertově soutěži pro klavírní dua v Jeseníku (1980). S oběma partnery absolvoval řadu koncertů a festivalových vystoupení (Mladé pódium v Karlových Varech, Janáčkův máj v Ostravě, Hudební současnost v Ostravě a v Olomouci) u nás i v zahraničí (Francie, Rakousko). V klavírním duu s René Adámkem premiéroval několik skladeb soudobých českých autorů (Eduard Dřízga, Vladimír Svatoš, Jiří Laburda). Jeho kompoziční činnost je zaměřena především na tvorbu pro mladé interprety (Tři skladbičky pro smyčcový soubor, Tři písně pro dětský sbor, klavírní cykly Příběhy vertikál a Ozvěny času).


Dílo:

I. Dílo literární
Cesta za uměním současné Opavy (Ostrava 2003).
Beethovenův Hradec 50 (Ostrava 2011).

Opava hudební - kapitoly z dějin hudební kultury města a slezského regionu (společně s Karlem Boženkem, Opava 2014).

Toulky Opavou za hudební klasikou (Opava 2020).

II. Dílo hudební
Tři skladbičky pro smyčcový soubor (Ostrava 2001).

Příběhy vertikál (parafráze pěti obrazů Františka Kupky pro mladé klavíristy, Ostrava 2015).

Ozvěny času (5 klavírních skladbiček s rezonancí strun, Ostrava 2023).

Diskografie:

Dvořák, Antonín: Tři mužské sbory na lidové texty s klavírem na čtyři ruce, op. 43 (CD Stylton 1996, 1998) – René Adámek (klavír);
Eben, Petr: Hájíčku zelený (úpravy lidových písní pro klavír na čtyři ruce) (CD Stylton 2001) – René Adámek (klavír);
Laburda, Jiří: II. Sonáta pro dva klavíry (CD Stylton 2001) – René Adámek (klavír);
Lejsek, Vlastimil: Quattuor ludibrii pro čtyři ruce (CD Stylton 2001) – René Adámek (klavír);
Novák, Vítězslav: Můj máj (cyklus skladeb pro čtyři ruce) (CD Stylton 2001) – René Adámek (klavír);
Slavický, Klement: Suita pro klavír na čtyři ruce (CD Stylton 2001) – René Adámek (klavír).

Literatura:

Who is …? (v České republice) (Zug 2002).
 
Hana Adámková Heidrová
Datum poslední změny: 21.1.2009