Český hudební slovník osob a institucí

Sobol, Franz

Charakteristika: Houslař

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.12.1837

Sobol, Franz, houslař, narozen 1794, Olomouc, zemřel 5. 12. 1837, tamtéž.
 
Patřil k nejlepším olomouckým houslařům. Ve svých nástrojích spojil italské a tyrolské pojetí. Používal výborný lak. Jeho nástrojů se mnoho nezachovalo, řadu z nich nesignoval.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 103–104).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009