Český hudební slovník osob a institucí

Tomschik, Martin

(Tomschitz)
Charakteristika: Výrobce nátrubkových a dřevěných dechových nástrojů


Tomschik, Martin (psán též Tomschitz), výrobce nátrubkových a dřevěných dechových nástrojů, narozen 1811, Brno, zemřel listopad 1886, tamtéž.

V letech 182440 se vyučil a pracoval u brněnského nástrojaře Jakoba Zidricha. V letech 184046 pracoval jako tovaryš u různých mistrů. V roce 1846 se osamostatnil v Brně na nynější Pekařské ulici (Bäckergasse 5). 23. 7. 1854 se mu narodil syn Franz, kterého v letech 186872 vyučil. V roce 1870 přestěhoval dílnu na nynější Vodní ulici (Wassergasse 3). V letech 187074 vyučil Georga Draba, který u něho zůstal pracovat jako tovaryš až do roku 1886, kdy Martin Tomschik zemřel. Dílnu po něm převzal Georg Drab.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 111).
Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 66, 1981, s. 237241).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 834, 851, 852).
Čížek, Bohuslav: Soupis hudebních nástrojů v Českém muzeu hudby. Aerofony I. Hranové a plátkové dechové nástroje (Praha 2002, s. 12, 37).

Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 26.1.2009