Český hudební slovník osob a institucí

Trávníček, František

(Trawnicshek; Trawniczek)
Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 9.9.1877

Trávníček, František (psán též Trawnicshek; Trawniczek), houslař, narozen 9. 9. 1877, Jihlava, zemřel 1945, při odsunu Němců z Brna přes Pohořelice.
 
V letech 189294 se vyučil u firmy Gabriel Beer v Jihlavě u Johanna Prüllera. V letech 189496 pokračoval v učení u téže firmy, jeho výuku však převzal August Hermann Röselmüller. Po vyučení nastoupil jako tovaryš v letech 189697 u brněnského houslaře Johanna Klimenta. Po absolvování vojenské služby odešel v roce 1899 do Vídně, kde pracoval jako tovaryš u různých houslařů. V roce 1904 se osamostatnil v Brně, kde převzal dílnu houslaře Josefa Klimenta na Dominikánské ulici č. 3. V letech 190409 vyučil Antona Ostrizka z Brna. V roce 1905 se oženil a v roce 1906 se mu narodil syn Jeroným. V roce 1907 obdržel cenu za housle na výstavě ve Vídni a v roce 1908 na výstavě v Paříži. V letech 192024 vyučil svého syna Jeronýma. 16. 3. 1939 se přihlásil k německé národnosti. Jeho nástroje jsou pečlivě vypracovány.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 110).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 111113).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 1719, č. 2, s. 6061, č. 3, s. 103104, č. 4, s. 141143).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 169170).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 844).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009