Český hudební slovník osob a institucí

Zidrich, Johann

(Cidrich)
Charakteristika: Výrobce nátrubkových nástrojů

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.12.1893

Zidrich, Johann (psán též Cidrich), výrobce nátrubkových nástrojů, narozen 1829, Brno, zemřel 31. 12. 1893, tamtéž.
 
Syn brněnského výrobce žesťových nástrojů Jakoba Zidricha, bratr Josefa Zidricha. V letech 1843–47 se vyučil u svého otce. Po vyučení pracoval v jeho dílně až do roku 1858. Od toho roku až do své smrti pracoval u svého bratra Josefa až do své smrti.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 129).
Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů. (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 66, 1981, s. 237–241).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 851).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 27.1.2009