Český hudební slovník osob a institucí

Zidrich, Josef

(Cidrich)
Charakteristika: Výrobce nátrubkových nástrojů

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.3.1899

Zidrich, Josef (psán též Cidrich), výrobce nátrubkových nástrojů, narozen 1817, Brno, zemřel 27. 3. 1899, tamtéž.
 
Syn brněnského výrobce žesťových nástrojů Jakoba Zidricha, bratr Johanna Zidricha. V letech 1830–34 se vyučil u svého otce a až do roku 1853 pracoval jako tovaryš v jeho dílně. 16. 6. 1845 získal v Brně měšťanské právo. V roce 1853 se osamostatnil na nynější Anenské ulici (Bäckergasse 3). Po otcově smrti převzal v roce 1858 jeho dílnu na Bäckergasse č. 28. V letech 1858–93 pracoval u něho jako tovaryš jeho bratr Johann Zidrich. V roce 1860 přestěhoval dílnu do domu č. 29 na téže ulici.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 131).
Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů. (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 66, 1981, s. 237–241).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 851).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 27.1.2009