Český hudební slovník osob a institucí

Šediva, Nikolaj

Charakteristika: Výrobce žesťových nástrojů

Datum úmrtí/ukončení aktivity: Zemřel po roce

Šediva, Nikolaj, výrobce žesťových nástrojů, narozen 1896, Samarkand, zemřel po 1944, Zurych.
 
Syn výrobce žesťových nástrojů Stanislava Šedivy. Vyučil se u svého strýce Josefa Šedivy v Oděse. V letech 1924–30 vyráběl hudební nástroje v Kirovgradu. V roce 1938 se vrátil do Československa, kde pracoval u firmy Červený v Hradci Králové. V roce 1939 emigroval do Švýcarska. Nejdříve pracoval v Schaffhausenu, od roku 1944 u firmy Hug Co. v Zurychu.

Literatura:

Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku (Sborník Národního muzea v Praze XXXIII, řada A, 1979, s. 20).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009