Český hudební slovník osob a institucí

Truhlář, Antonín

Charakteristika: Jazzový publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 12.7.1926

Truhlář, Antonín, jazzový publicista, narozen 12. 7. 1926, Ostrava.
 
V hudbě i literární činnosti samouk, do vstupu do důchodu povoláním dělník. Za okupace se kolem něj a Jiřího Kučery zformovala v Nové Pace skupina mladých zájemců o moderní populární hudbu s názvem Rytmus club. Ten se stal zárodkem dalších klubových aktivit (1945–48 působil jako Klub jazzofilů při Svazu české mládeže; od 1965 se pak v Nové Pace objevovaly snahy o zřízení jazzového klubu). Truhlář publikoval o jazzu od padesátých let: viz např. článek Hudba New Orleansu v Mladé frontě 25. 12. 1955 (z tohoto článku citoval Marshall W. Stearns v dobově vlivné knize The Story of Jazz, New York 1956). Sám připravoval amatérský bulletin Jazz Express (1955–58) a 1959 napsal strojopisně rozmnožovanou autobiografii s příznačným názvem Z notesu jazzového misionáře. Postupem doby (od 1956 do osmdesátých let) hojně o jazzu přednášel v českých zemích i v NDR a hlavně přispíval do časopisů Melodie a Aktuality Melodie, Gramorevue, do plzeňských tiskovin Hlas mladých a Jazz bulletin, do Jabloneckého jazzového zpravodaje, Brněnského jazzového zpravodaje, časopisu Jazzové sekce Jazz, Akcentu atd. Pro dlouhodobě vycházející Slánský jazzový zpravodaj, který v určitých dobách fungoval jako jediná česká na jazz specializovaná tisková platforma, napsal stať Český swing za války (1981, č. 9, s. 119) a množství dalších materiálů, představujících recenze a zprávy o jazzových událostech, jubilejní články či nekrology (např. Lionel Hampton – After You´ve Gone…, 2002, č. 115, s.27–28); píše i do čtvrtletníku Jazz Notes. Zprávami o českém jazzovém dění vytrvale a záslužně zásoboval i zahraniční specializované tiskoviny: Jazz  (Švýcarsko), Die Posaune (NDR), Der Jazzfreund, Jazz Bazaar, Jazz Podium, Schlagzeug (vše SRN resp. Západní Berlín), Jazzforschung/jazz research, Blues Notes (Rakousko), Estrad  (Švédsko), Jazz Forum (Polsko; anglická a německá verze), Jazz News (Dublin), Jazz Music, Melody Maker (vše Anglie), Jazz  (USA). Z významnějších informativně-propagačních materiálů: Dem Vergessen geweiht. Czechoslovak Jazz Story (Jazz Podium 1955, č. 1–4), Nachkriegs–Swing in der ČSSR (Der Jazzfreund 1977, č. 1, s. 4 a č. 2, s. 5). Přispěl též přehledem literatury z ČSSR a dalších tzv. socialistických zemí do International Jazz Bibliography (ed. C. Gregor–Herzog zu Mecklenburg, od 1969), dále též přispěl do knihy Manfreda Selchowa  o Edmondu Hallovi, do knihy Reginalda Rudorfa Jazz in der Zone, atp. Spolupracoval též s rozhlasem (např. v šedesátých letech připravoval spolu s Lubomírem Kirchmannem pořady o jazzu pro ostravskou stanici Československého rozhlasu, po listopadu 1989 psal  pořady o jazzu pro Český rozhlas v Hradci Králové). Za svou záslužnou a obětavou práci pro jazz byl 1992 oceněn Cenou Luďka Hulana.

Literatura:

I. Lexika
EJ (zde i další literatura).
 
II. Ostatní
Kotek, Josef, Hořec, Jaromír: Kronika české synkopy 2 (Praha 1990).
Mareček, Petr: Truhlář: Jazz je ráj srdce v labyrintu světa (MF Dnes 22. 11. 2000, s. 3).
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 21.1.2009