Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Reinberger, Jiří

Tisk


Charakteristika: varhaník, varhanář, hudební pedagog a hudební skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:14.4.1914
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.5.1977
Text
DíloDiskografieLiteratura

Reinberger, Jiří, varhaník, varhanář, hudební pedagog a hudební skladatel, narozen 14. 4. 1914, Brno, zemřel 28. 5. 1977, Praha.

 

Studoval na gymnáziích v Holešově a Brně (maturita 1933). Na brněnské konzervatoři absolvoval hru na varhany ve třídě Eduarda Treglera (mimořádné studium, absolvoval 1932) a kompozici ve třídě Viléma Petrželky (1938). V letech 1934–35 navštěvoval přednášky Vladimíra Helferta na hudební vědě. Mimořádné varhanní studium doplnil studiem řádným. Ve studiu skladby pokračoval v mistrovské třídě Vítězslava Nováka na konzervatoři v Praze (1938–40). Hru na varhany studoval soukromě u Bedřicha Antonína Wiedermanna, dále v Lipsku u Günthera Ramina a Karla Straubeho. V roce 1945 dokončil studium práv v Brně. Stal se vedlejším učitelem na konzervatořích v Brně (od února 1945) a Praze (1945–46), kde byl jmenován profesorem (1946). V roce 1951 byl převeden na AMU, kde byl jmenován docentem (1954). Mezi jeho žáky patřili Lubina Holanec, Jan Hora, Zdeněk Mašek, Václav Rabas a další. Od roku 1932 se věnoval koncertní činnosti. Zaměřil se na starou hudbu (zejména Johann Sebastian Bach) a soudobé české skladatele (Alois Hába, Jan Hanuš, Miloslav Kabeláč a další). Koncertoval ve většině evropských zemí, také v Japonsku, Kanadě ad. V zahraničí často propagoval starou českou varhanní tvorbu. Zasedal v porotách mezinárodních soutěží v Praze (1958), Gentu (1959), Haarlemu (1962), Ženevě (1962) a jinde. Zasadil se o vznik varhanní soutěže při festivalu Pražské jaro. Jako varhanář se podílel na návrzích nových a historických rekonstruovaných nástrojů (například kostel sv. Martina ve zdi v Praze, varhany Korandova sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni). V roce 1964 se stal zasloužilým umělcem. Jako odborný poradce spolupracoval s varhanářskou firmou Rieger-Kloss a dohlížel na stavbu varhan v Moskvě (Čajkovského síň), Leningradu, Tallinnu, Bukurešti, Budapešti, Káhiře a jinde. Spolupracoval na filmu Československé varhany (1961) a na obrazové publikaci Varhany v Československu. Je autorem návrhu dispozice varhan ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.


Dílo

Dílo hudební (výběr)

 

Symfonie č. 1 g moll (1938).
Symfonie č. 2 f moll (1958).
Koncert č. 1 a moll pro varhany a orchestr (1940).
Koncert č. 2 c moll pro varhany a orchestr (1956).
Koncert č. 3 pro varhany a smyčcový orchestr (1960).
Koncert pro violoncello a orchestr (1962).

 

Revize skladeb
Bedřich Antonín Wiedermann: Tři skladby, Praha 1951.
Jiří Reinberger (ed.): Čeští klasikové varhanní tvorby, Praha 1953.
Jiří Reinberger (ed.): Česká varhanní tvorba, 3 svazky, Praha 1954.
František Xaver Brixi: Concerto Fa maggiore per organo principale, Praha 1956.

 

Dílo literární (výběr)

 

K nedožitým pětasedmdesátinám Bedřicha Antonína Wiedermanna (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 20, s. 847).

Diskografie

Bach, Johann Sebastian: Chorální předehry (Supraphon 1952);
Bach, Johann Sebastian: Preludium a fuga h moll (Supraphon 1953);
Bach, Johann Sebastian: Preludium a fuga Es dur (Supraphon 1953);
Bach, Johann Sebastian: Chorální předehra Nun komm´, der Heiden Heiland (Supraphon 1954);
Bach, Johann Sebastian: Chorální předehry (Supraphon 1954);
Varhanní skladby J. S. Bacha (Supraphon 1957);
Skladby pro varhany od J. S. Bacha (Supraphon 1957);
Bach, Johann Sebastian: Varhanní koncerty (Supraphon 1957);
Skladby pro varhany od Bacha (Supraphon 1958);
Hanuš, Jan: Koncertantní symfonie pro varhany, harfu, tympány a smyčce op. 3 (Supraphon 1958) – Bedřich Dobrodinský, harfa; Robert Mach, tympány; Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Bach, Johann Sebastian: Chorální předehra, Toccata a fuga d moll (Supraphon 1959);
Skladby pro varhany (Supraphon 1962);
Bach, Johann Sebastian: Skladby pro varhany (Supraphon 1963, 1988);
Reger, Max: Intermezzo (Supraphon 1964);
Bach, Johann Sebastian: Preludium a fuga c moll (Supraphon 1966);
České, moravské a slovenské varhany (Supraphon 1968);
České varhany 1 (Supraphon 1968);
Pražské varhany (Supraphon 1969);
25 let české a slovenské hudební tvorby 1945–1970 (Supraphon 1970);
Čtení z bible: Starý a Nový zákon (Supraphon 1971) – Zdeněk Štěpánek, četba;
České a moravské barokní varhany 2 (Supraphon 1974);
Česká varhanní tvorba 18. století (Panton 1974);
České a moravské barokní varhany 3 (Supraphon 1977);
Bach, Johann Sebastian: Skladby pro varhany (Supraphon 1988);
Bach, Johann Sebastian: Skladby pro varhany (Instituto Geografico de Agostini 1989);
Česká varhanní hudba 18. století (Panton 1992);
Ančerl Gold Edition 11(Supraphon 2002);
Umění poslouchat hudbu (Supraphon 2004);
Best of Bach (Supraphon 2007);
Best of Classics (Supraphon 2009).

Literatura

I. Lexika
ČSHS.
Kozák, Jan: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).
Burjanek, Josef – Zapletal, Petar: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců (Praha 1975).
Kolektiv autorů: Malá československá encyklopedie (Praha 1984–87).
Tomeš, Josef – Léblová, Alena: Československý biografický slovník (Praha 1992).
MGG2.
Tomeš, Josef a kolektiv: Český biografický slovník (Praha-Litomyšl 1999).

 

II. Ostatní
Kubáň, Josef: Malá varhanní kronika (in: 150 let pražské konzervatoře, Praha 1961, s. 37–72).
Kříž, Jaromír: Bilance zdaleka neuzavřená (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 7, s. 284).
Andrlík, Antonín: Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře 2 (Holešov 1983).
Krátký, Jiří: Vybrané otázky z předmětu Dějiny umění a varhanářství (Krnov 2007, s. 55).
Rosolová, Barbara: Dějiny varhanního oddělení brněnské konzervatoře (Bakalářská práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009, s. 20, 26, 37).

 

http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&id_clanku=419

http://www.holesov.cz/mesto-holesov/osobnosti-a-rodaci/jiri-reinberger

http://www.supraphonline.cz/album/4529-ceske-moravske-a-slovenske-varhany

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 5.4.2016