Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Orchestr Gramoklubu

Tisk


Charakteristika: Jazzový soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1935
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1937
Text
Literatura

Orchestr Gramoklubu, jazzový soubor působící 1935–37.
 
Vznikl v rámci činnosti spolku Gramoklub, kde byla zvlášť aktivní větev zabývající se jazzem a kde byl jedním z hlavních činitelů průkopník jazzové osvěty Emanuel Uggé. Posláním hudebního tělesa bylo „prokázat umělecké hodnoty hot jazzu a možnost jeho pěstování u nás“. Po několikaměsíční přípravě se konal první koncert 16. 12. 1935 v pražské Unitarii, pak procházel orchestr krizemi, posléze se po koncertě 8. 12. 1937 rozešel. Leadrem orchestru byl Jan Šíma, hráli v něm většinou hudebníci působící v orchestrech Osvobozeného divadla, Karla Slavíka apod.; mnozí z nich patřili ke špičce dobového českého jazzu (Ladislav Habart, Jiří Verberger); se souborem spolupracovali mimo jiné též  Kamil Běhounek, E. F. Burian, Jan Rychlík, černošský pianista a zpěvák Joe Turner. Repertoár měl poskytnout možnost poznat různé směry dobového hot jazzu, tedy ohlasy klasického jazzu, chicagský jazz, raný swing, repertoár vycházel z repertoáru orchestrů Duke Ellington, Gifford-Casa Loma, Fletcher Henderson, ODJB, Spike Hughes apod. Podstatným přínosem pro vývoj českého jazzu bylo i prosazování domácí tvorby, kde se uplatnili Běhounek, Rychlík, Šíma, Jiří Traxler, Verberger. Soubor, jehož znělkou byla Traxlerova kompozice A Little Rhythm, pořídil deset nahrávek pro Ultraphon (Hot série Gramoklubu; některé nahrávky byly převzaty na antologii Český jazz 1920–1960). Činnost orchestru znamenala jeden z vrcholů meziválečného jazzu u nás.
Literatura
I. Lexika
EJ.
 
II. Ostatní
Ducháč, Miloslav, Mácha, Zbyněk: Československý jazz na gramofonových deskách do roku 1945 (sborník Taneční hudba a jazz 1964–65, Praha 1965, s. 196).
Dorůžka, Lubomír, Poledňák, Ivan: Československý jazz. Minulost a přítomnost (Praha 1967).
Kotek, Josef: Kronika české synkopy I (Praha 1975).
Traxler, Jiří: Já nic, já muzikant (Toronto 1980).
Běhounek, Kamil: Má láska je jazz (Toronto 1986).
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 17.5.2003