Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Albert, František Eduard

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:29.10.1879
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1.3.1922
Text

Albert, František Eduard, vojenský kapelník a skladatel, narozen 29. 10. 1879, Kroměříž, zemřel 1. 3. 1922, Žilina.

Syn Eduarda Alberta, bratr Eduarda Josefa. Studoval soukromě klavír (1889–95) a housle (1889–99), kolem roku 1900 také pedálovou harfu na Hudební akademii v Budapešti. Vojenskou službu započal dobrovolným odvodem roku 1897 u pěšího pluku 98 v Olomouci, Josefově (od 1899) a v maďarském Székesfehérváru (1900). V roce 1900 přišel k orchestru V. honvédského distriktu (ve stavu honvédského pěšího pluku 17) tamtéž. Po smrti svého otce roku 1908 ukončil službu v armádě a stal se městským kapelníkem v Kroměříži, zároveň vyučoval na zdejší hudební škole Moravan. Od roku 1910 opět u honvédského pěšího pluku 17. V roce 1913 se stal plukovním bubeníkem u hudby 20. honvédské pěší divize (ve stavu 4. honvédského pěšího pluku) v Nagyvarádu (Oradea Mare, Rumunsko), v letech 1914–16 kapelníkem hudby pěšího pluku 78. Jednu sezonu (1918/19) kapelníkem jugoslávské armády v Osijeku, zde po několik měsíců také učitelem hudby. Od roku 1920 kapelníkem posádkové hudby Trnava přidělené od 1920 pěšímu pluku 41, od 1921 byl pluk posádkou v Žilině. Napsal několik skladeb populárního rázu, nejznámější pochody Plivelič a Pochod československého pěšího pluku č. 41.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941).
Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreichs-Ungarn 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).
Archivalie
Vojenský historický archiv Praha (personální listy).
Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch A 4/68 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).
Soukromý archiv Bohumila Peška.

Bohumil Pešek – Eva Vičarová
Datum poslední změny: 13.4.2009