Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Brandeis, Adolf

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, překladatel a tlumočník

Datum narození/zahájení aktivity:28.1.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.12.1995
Text
Brandeis, Adolf, rakousko-český muzikolog, překladatel, tlumočník, narozen 28. 1. 1926, Nebersdorf (Rakousko), zemřel 12. 12. 1995, Brno.
 
Vyrůstal v trojjazyčném prostředí – německo-česko-chorvatském. Základní škola vychodil chorvatskou, gymnázium ve Vídni. Po Anschlussu 1938 opustil s rodiči z rasových důvodů Rakousko a přestěhoval se do Československa. Maturoval na českém gymnáziu, dále studoval na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obory hudební věda a kunsthistorie (1946). Ze studia byl vyloučen z politických důvodů v roce 1949. Vystřídal řadu zaměstnání – jeřábník, lesní dělník, topič. V politicky volnějším období 60. let působil krátce jako pracovník Osvětového domu v Hustopečích u Brna, později jako zástupce vedoucího Ústavu pro mentálně postižené děti  na Karlovarsku, současně studoval na Vysoké škole ekonomické, obor zahraniční obchod. Po invazi vojsk Varšavského paktu v srpnu 1968 emigroval do rodného Rakouska. Vedle praktického povolání pokračoval ve studiu na Wirtschaftsuniversität Wien, dále byl činný jako tlumočník a překladatel. Angažoval se rovněž v kulturním dění české menšiny.
Po listopadové revoluci 1989 navázal styky s brněnskou katedrou muzikologie, byl rehabilitován Masarykovou univerzitou Brno 8. 6. 1990. Zapojil se aktivně do brněnsko-vídeňské muzikologické kooperace, aktivně se účastnil vědeckých konferencích v Brně. V roce 1991 obhájil diplomovou práci Migrační vztahy mezi českými zeměmi a Rakouskem v oblasti hudby (Mgr.). Poté nastoupil na doktorandské studium, ale disertační práce Hudebníci z českých a rakouských zemí v interakčním poli středoevropské hudební kultury zůstala nedokončena.
 
Marie Brandeis
Datum poslední změny: 3.1.2006