Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Šmarda, Antonín

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, varhaník, pedagog a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:21.11.1921
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.11.2004
Text
Šmarda, Antonín, sbormistr, varhaník, pedagog a dirigent, narozen 21. 11. 1921, Žabčice, zemřel 6. 11. 2004, Hustopeče.
 
Studoval v letech 1939–43 na varhanním oddělení Konzervatoře Brno (Bohumil Holub, Josef Blatný, František Michálek, Vilém Petrželka). Byl totálně nasazen, v roce 1945 byl přijat na místo varhaníka a učitele hudební výchovy na Gymnáziu v Hustopečích u Brna. V roce 1946 byl na doporučení profesora Michálka pověřen založením Hudební školy v Hustopečích. Pokračoval v dalším hudebním vzdělávání – státní zkouška ze sborového zpěvu (1946), hry na klavír (1946), sólového zpěvu (1950), hry na housle (1953), studium na JAMU – řízení sboru (Vilém Steinmann, 1950/51), Konzervatoř Brno – obor violoncello (František Kopečný, 1960–61). Za jeho vedení až do roku 1962 (z politických důvodů odvolán z funkce ředitele) a dále v době jeho působení na škole až do roku 1996 se škola stala jednou z nejlepších nejen v rámci kraje, ale i celostátně – řada předních míst na celostátních soutěžích. Založil mužský, ženský a smíšený sbor, který interpretoval základní díla české hudební literatury – Smetana, Dvořák, Křička atd. Plně zapojen do veřejné kulturní činnosti – kulturní programy regionu, Sbor pro občanské záležitosti, vzdělávací kursy pro hudebníky venkovských dechových souborů. Jako „rozený učitel hudby“ je autorem nejen nesčetných hudebních úprav pro žákovské soubory, ale i vlastních instruktivních skladeb pro žáky (šestiruční klavír, duo kontrabas–klavír). Vedle toho i skladby pro dechový orchestr, od roku 1987 členem OSA. Ocenění za první místo v oboru kompozice v soutěži učitelů LŠU Jihomoravského kraje. V roce 1991 uděleno Čestné občanství města Hustopečí, v roce 2000 vyznamenán  Pamětním listem OÚ Břeclav jako zakladatel Hudební školy a sbormistr, v roce 2001 Ocenění za varhanickou činnost - brněnský biskup Msgr. Vojtěch Cikerle.
 
Marie Brandeis
Datum poslední změny: 3.1.2006