Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sehling, Josef Antonín

Tisk

(Seeling, Seling, Söhling, Söling; Joseph Anton)

Charakteristika: skladatel, houslista

Datum narození/zahájení aktivity:7.1.1710
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.9.1756
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Sehling, Jan Antonín (též Seling, Seeling, Söling), skladatel, houslista, narozen 7. 1. 1710 (datum křtu), Toužim, zemřel 19. 9. 1756, Praha.

 

Podle Dlabacžova Künstler-Lexikonu prožil Josef Antonín Sehling své mládí a studia v Praze. Díky žádosti z roku 1737, v níž se neúspěšně ucházel o místo kapelníka svatovítského chrámu po zemřelém Janu Antonínu Tadeáši Görbigovi (?–1737), víme, že ve studiích pokračoval ve Vídni. Po studiích byl aktivní v kapele hraběte Václava Morzina (1676–1737), a to jako druhý houslista a skladatel (sám sebe označoval jako Hofmusiko und Compositore). Od roku 1737 působil jako kapelník u hradčanských barnabitů, od 1744 zastával stejnou pozici u milosrdných bratří v Praze Na Františku, a roku 1740 i 1746 v maltézském kostele Pany Marie pod řetězem. Souběžně s uvedenými funkcemi zastával pozici druhého houslisty v metropolitním chrámu sv. Víta. Zde roku 1739 – rovněž bez úspěchu – žádal o místo prvního houslisty po J. V. Fischerovi (?–?), přičemž ve stejné době zastupoval tamního nemocného kapelníka Jana Františka Nováka (?–1771). Mimo působení na kostelních kůrech zastával Sehling také funkci houslisty v orchestru Locatelliho operní společnosti v Divadle v Kotcích. Roku 1746 se oženil s Josefou Forstovou, dcerou varhaníka od sv. Víta. Sehling působil také jako hudební pedagog. K jeho nejznámějším žákům kompozice patřil například Jan Lohelius Oehlschlägel (1724–1788).

Značná část Sehlingovy tvorby je uchována ve sbírce hudebnin Metropolitní kapituly. Část z této sbírky tvoří soubor tzv. kontrafakt, v tomto případě přetextovaných árií z oper různých autorů mající zásadní význam pro studium postupného pronikání operních kompozic na kůry pražských i mimopražských kostelů. Árie, nově podložené latinskými náboženskými texty, pocházely z oper provozovaných buď přímo v Itálii nebo v různých zaalpských operních centrech. Jednalo se z největší části o opery Johanna Adolfa Hasseho (1699–1783), Baldassare Galuppiho (1706–85), Christopha Willibalda Glucka (1714–87) apod. Díky Sehlingovi se v uvedeném archivu rovněž dochovala unikátní sbírka divadelních cedulí z větší části k operním představením Divadla v Kotcích, do nichž si skladatel balil hudebniny.

Vedle chrámové tvorby se skladatel příležitostně věnoval také kompozici hudebnědramatických děl – duchovních i světských, jež se však bohužel nedochovala. Mezi ně lze řadit například: velikonoční oratorium Filius Prodigus, školskou hru Firma in Deum fiducia provedenou za přítomnosti Marie Terezie v rámci její pražské korunovace roku 1743 v pražském Klementinu, dále školské hry z let 1750 a 1751, a rovněž nedochovanou pantomimu Die Liebs-Raserey der Colombina z karnevalu roku 1754, komponovanou na německé i české texty.

V Sehlingově kompozičním stylu je patrný vliv vídeňských dvorních skladatelů, zejména Antonia Caldary (1670/71–1736) a Johanna Josepha Fuxe (1660–1741), s jejichž tvorbou se seznámil patrně během studií. Nemalou měrou byl tento autor ovlivněn i působením v kapele hraběte Václava Morzina, kde poznal instrumentální hudbu Antonia Vivaldiho (1678–1741) a dalších autorů. Pro Sehlingovu vrcholnou tvorbu je pak charakteristický postupný přechod ke kompozičním prvkům nových hudebních stylů a výrazná inspirace italskými operními áriemi. Patrně nejznámější jsou jeho vánoční skladby, v nichž skladatel jako jeden z prvních intenzivně uplatňoval typické pastorální motivy i instrumentaci a lze mu tak připisovat nezastupitelný podíl na vzniku fenoménu českých pastorálních kompozic druhé poloviny 18. století.


Dílo

Dílo hudební (výběr, kompletně dochované skladby v archivu Metropolitní kapituly, v hranatých závorkách uvedeny signatury):

 

Mše, Requiem, Credo, Kyrie

Missa „Bella premunt hostilia“ pro C, A, T, B, 2 housle, sólovou violu, 2 trompety – klariny in D, tympány a basso continuo [1223].

Missa „Bonae spei“ pro 2 C, A, T, B, koncertantní hoboj, 2 housle, 2 flétny, sólovou violu, 2 trompety in D, violoncello a basso continuo [1224].

Missa „De robur, fey auxilium“ pro C, A, T, B, 2 housle, sólovou violu, sólový altový trombon, tenorový trombon, sólovou trompetu a basso continuo [1225].

Missa „Domine exaudi vocem meam“ pro C, A, T, B, 2 housle a 2 trompety - klariny in D [1226].

Missa „Domine ne in furore tuo“ pro C, A, T, B, sólový hoboj, 2 housle, 2 trompety in C, tympány a basso continuo [1227].

Missa „El peccatum meum contra me est semper“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trombony a basso continuo [1228].

Missa „Exaudivit Dominus deprecationem meam“ pro 2 C, A, T, B, 2 housle, 2 traversy, sólovou violu, 2 trompety - klariny a basso continuo [1229].

Missa Immaculatae B. V. Conceptionis pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety - klariny, tympány a basso continuo [1230].

Missa In te Domine speravi pro C, A, T, B, hoboj, 2 housle, sólovou violu, hoboj, sólový fagot, sólovou trompetu, 2 sólové trombony, 2 sólové traversy, 2 trompety – klariny in D, tympány a basso continuo [1231].

Missa „Laetamini in Domino“ ex D pro C, A, T, B, 2 housle, sólovou violu, 2 trompety in D, 2 horny in A, tympány a basso continuo [1232].

Missa Pastoralis „Beati misericordes“ pro S, A, T, 2 B, 2 housle, sólovou trompetu – klarinu a basso continuo [1233].

Messe pastorale „Beati miles“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 sólové trompety – klariny in D, sólovou trompetu pastorale in D, tympány a basso continuo, tympány a basso continuo [1235].

Requiem (Sanctus, Agnus) pro C, A, T, B, 2 housle, 2 sólové trombony a basso continuo [1287].

Kyrie pro C, A, T, B soli, C, A, T ripieno, 2 housle, 2 trompety – klariny v D, fagot, violoncello a basso continuo [1221].

Credo pro 4 hlasy, 2 houlse, 2 trombony a basso continuo [1213].

Credo breve solenne pro C, A, T, B, 2 housle, 2 sólové trombony a basso continuo [1214].

Credo, Santu et Agnus .pro C, A, T, B, 2 housle, 2 sólové trombony, 2 trompety – klariny, tympány a basso continuo [1215].

Credo, Santu et Agnus Intellige clamorem meum”pro C, A, T, B, 2 trompety – klariny v C, tympány a basso continuo [1216].

 

Moteta

Motetto per ogni Santo vel de Sancta Cruce „Ad Plausus tandem“ pro C, A, T, B, 2 sólové horny v A a basso continuo [1235].

Motetto per ogni festiv. „Alma gaude“ pro 2 C, A, T, B, 2 housle, violu, 2 trompety – klariny v D, tympány a basso continuo [1236].

Motetto per la Nativita di nostro Sigore pro C, A, T, B, 2 housle, trompetu pastorale, 2 trompety – klariny, tympány a basso continuo [1237].

Motetto per la Nativita di Nostro Signore „Angelus Domini de coelo descendit“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety a basso continuo [1238].

Motetto per ogni tempo „Aspice Domine, quia facta est desolata“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety a basso continuo [1239].

Motetto „Ave Maria“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 sólové trompety a basso continuo [1240].

Motetto per il Santissimo pro C, A, T, B, 2 housle, violu, 2 trompety – klariny a basso continuo [1241].

Motetto per gli defonti pro C, A, T, B, 2 housle, 2 sólové trompety a basso continuo [1242].

Motetto per gli defonti pro C, A, T, B, 2 housle, violu, 2 sólové trompety a basso continuo [1243].

Motetto per gli defonti „Cur mundus militat“ pro C, A, T, B, 2 housle, 3 sólové trombony, 2 trompety ad lib. a basso continuo [1244].

Motetto per la Nativita di Nostro Signore „Deponite meum“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety ad lib. a basso continuo [1245].

Motetto per ogni Santo „Deposita rerum“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 sólové trompety a basso continuo [1246].

Motetto pro dominica 3. Adventus pro C, A, T, B, 2 housle, 2 sólové trompety a basso continuo [1247].

Motetto pro Dominica 3. Quadragesimae pro C, A, T, B, 2 housle a basso continuo [1248].

Motetto pro Dominica Septuagesimae pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety – klariny in C, 2 trombony a basso continuo [1249].

Motetto per la Donna Santissima pro 2 C, A, T, B, 2 housle a basso continuo [1250].

Motetto per la Madonna santissima pro 2 C, A, T, B, 2 housle, violu, 2 trompety, tympány a basso continuo [1251].

Motetto per la Nativita di Nostro Signore „Dormi nate“ pro C, A, T, B, 2 housle a basso continuo [1252].

Motetto „Ecce nos reliquimus omnia“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety v D, tympány a basso continuo [1253].

Motetto a capella per il Sanctissimo Sacramento „Ecce panis Angelorum“ pro C, A, T, B, 2 housle, violu, 2 trompety – clariny in C a basso continuo [1254].

Motetto per ogni Santo „Eja gaude“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety – klariny v D, tympány a basso continuo [1255].

Motetto pro Pentecoste „Factus est repente“ pro C, A, T, B,2 housle, 2 sólové trombony, tympány a basso continuo [1256].

Motetto per ogni Santo „In hac die“ pro 2 C, A, T, B, 2 housle, 2 trombony, tympány a basso continuo [1257].

Motetto per Il Santissimo „Laudetur SSum Sacramentum“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 flétny a basso continuo [1258].

Motetto per ogni tempo „Magnificate Dominum meum“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 sólové trombony a basso continuo [1259].

Motetto per gli Martyri pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trombony, tympány a basso continuo [1260].

Motetto pastorale „Pastor adi Bethlehem“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety – klariny v D, trompetu pastorale v D a basso continuo [1261].

Motetto per la Nativita di Nostro Signore „Pastores arva reliquite“ pro C, A, T, B, sólovou trompetu – klarinu v D a basso continuo [1262].

Motetto per il Santissimo „Qui manducat“ pro C, A, T, B, 2 housle a basso continuo [1263].

 

Ofertoria

Offertorium de confessore pro C, A, T, B, 2 housle, violu, 2 trompety – klariny v C, tympány a basso continuo [1264].

Offertorium de sancto „Eja gaude“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety – klariny, tympány a basso continuo [1265].

Offertorium di Passione Domini „In cruce clamat Salvator“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 sólové trombony, basový trombon a basso continuo [1266].

Offertorium de Martyre „Iam repente coeli civis“ pro 2 C, A, T, B, 2 housle, sólovou violu, 2 trompety – klariny v D, tympány a basso continuo [1267].

Offertorium „In Natali Domini“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety – klariny in D a basso continuo [1268].

Offertorium de Resurrectione Domini „Io vitoriam“ pro 2 C, A, T, B, 2 housle, sólovou violu, 2 trompety – klariny, tympány a basso continuo [1269].

Offertorium ex A dur per la Nativita di Nostro Signore pro C, A, T, B, 2 housle, tubu pastorica a basso continuo [1270].

Offertorium pastorale „Nova dum pastori vigilo“ pro C, A, T, B, 2 housle, sólovou trompetu – klarinu v D a basso continuo [1271].

Offertorium primitiale pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety – klariny v D, tympány a basso continuo [1272].

Offertorium primitiale pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety – klariny, tympány a basso continuo [1273].

Offertorium de Sancto Procopio pro C, A, T, B, 2 housle, violu, 2 sólové trompety – klariny v C a basso continuo [1274].

Offertorium de Resurrectione Domini „Novae laudes“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety – klariny, tympány a basso continuo [1275].

Offertorium „Surgite pastores“ pro C, A, T, B, 2 housle. 2 trompety – klariny, trompetu pastoralea basso continuo [1276].

Offertorium pro festo SS. Trium Regnum pro C, A, T, 3 B, 2 housle, 2 sólové trompety – klariny, tympány a basso continuo [1277].

Offertorium de SS. Tribus Regibus pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety – klariny a basso continuo [1278].

Offertorium ex D „Veni Creator Spiritus“ pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety – klariny, tympány a basso continuo [1279].

 

Árie

Aria de omni tempore „Ad jubila ad plausus fideles“ pro A, 2 housle, violu a basso continuo [1202].

Aria per la Donna Santissima „Ave Virgo gloriosa“ pro A, housle a basso continuo [1203].

Aria pro Adventu „Donner und Hagel“ pro B, housle, violu a basso continuo [1204].

Aria de B. V. Maria „Ich komm zu dir“ pro C, 2 housle, violu a basso continuo [1205].

Aria de Passione Domini „Lugete dura marmora“ pro B, 3 trombony, fagot a basso continuo [1206].

Aria per la Donna Santissima „Maria die dich lieben“ pro C, housle a basso continuo [1207].

Aria de martyre pro T, housle, violu, trombon a basso continuo [1208].

Aria duplex de s. Joanne Baptista pro C, 2 housle, sólovou violu a basso continuo [1209].

Aria per ogni festo „Vado quaerendo“ pro C, housle, violu, 3 sólové trombony a basso continuo [1210].

Aria per ogni festivita „Vos stellae praeclare“ pro A, 2 housle, violu, traverso, trombon a basso continuo.

 

Pastorely

Pastorely „Eja eja surgite pastores“ pro C, housle, sólovou violu a basso continuo. „Eja laeti properemus“ pro C, A, housle, violu a basso continuo [1280].

Pastorela „Dormi tenellule“ pro C, A, 2 housle, violu a basso continuo [1281].

Pastorella „Non sic cervus ad fluentem“ pro B, 2 housle, violu a basso continuo [1282].

 

Regina coeli a Salve Regina

Regina coeli pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety v D, tympány a basso continuo [1283].

Regina coeli pro C, A, T, B, 2 housle, 2 sólové trompety – klariny v D, tympány a basso continuo [1284].

Regina coeli pro C, A, T, B, 2 housle, 2 hoboje, 2 trompety - klariny basso continuo [1285].

Regina coeli pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety v D, tympány a basso continuo [1286].

Salve Regina (4 x) pro C, A, T, B, 2 housle a basso continuo [1289].

Salve Regina pro C, 2 housle, violu a basso continuo [1290].

 

Ostatní

Dialoghetto della S. Vergine Catarina pro 2 B, 2 housle, violu a basso continuo [1217].

Dies Irae pro C, A, T, B, 2 housle, sólovou trompetu, 2 sólové trombony a basso continuo [1218].

Duetto „Vis ingens est favori“ pro C, B, 2 housle, violu a basso continuo [1218].

„Ecce, quomodo moritur justus“ pro C, A, T, B, 2 trombony a basso continuo [1219].

Rorate (4 x) pro C, A, T, B, 2 housle a basso continuo [1288].

Vesperae de Confessore pro C, A, T, B, 2 housle, 2 trompety – klariny ad lib. a basso continuo [1291].

Literatura

I. Lexika

Dlabacz.

ČSHS.

MGG1.

MGG2.

New Grove1.

New Grove2.

HSPK.

Jakubcová Alena a kolektiv: Starší divadlo v Českých zemích do konce 18. století (Praha 2007).

 

II. Ostatní

Srb-Debrnov, Josef: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Nákladem Matice české, Novočeská bibliothéka, č. 30, Praha, 1891, s. 62-63).

Podlaha, Antonín: Catalogus Collections Operum Artis Musciae Quae In Bibliotheca Capituli Maetropolitani Pragensis Asservantur (Editiones archivii et bibliothecae S. P. Metropolitani Capituli Pragensis, Opus XIX, Praha, 1926, s. IV, s. 51-55).

Helfert, Vladimír: Jiří Benda: příspěvek k problému české hudební emigrace. I. část(Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně, č. 24, Filosofická fakulta, Brno, 1929, s. 52).

Kamper, Otakar: Hudební Praha v XVIII. věku (Praha 1936, s. 192)

Buchner, Antonín: Hudební sbírka Emiliána Troldy (Sborník Národního musea v Praze, sv. 8, A - Historický č. 1, Praha, 1954, s. 8, 101).

Štefan, Jiří:Ecclesia Metropolitana Pragensis Catalogus Collectionis Operum Artis Musicae, Vol IV/2 (L-Z) (Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae, Praha 1985, s. 199-230).

Jonášová, Milada: Italské operní árie v repertoáru kůru katedrály sv. Víta v Praze. Sehlingova éra 1737-1756 (Hudební věda, roč. 38, č. 3-4, 2001, s. 263-301).

Kapsa, Václav: Hudebníci hraběte Morzina. K dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka (Praha 2010).

Archivalie

Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

 

Petr Slouka

Datum poslední změny: 20.7.2016