Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Patzaková, Anna

Tisk

(Jandová; Pacáková)

Charakteristika: Muzikoložka, hudební kritička

Datum narození/zahájení aktivity:6.6.1895
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.2.1990
Text
DíloLiteratura

Patzaková (též Pacáková), Anna (roz. Jandová), muzikoložka, hudební kritička, narozena 6. 6. 1895, Plzeň, zemřela 12. 2. 1990, Heřmanův Městec.

 

Absolvovala obchodní školu v Plzni (1910–11), soukromě studovala klavír u Karla Hoffmeistera (1912–18), vystupovala jako pianistka. Od roku 1921 publikovala kritiky v plzeňském deníku Nová doba a měsíčníku Česká stráž. V roce 1923 maturovala v Praze na reálném gymnáziu a pokračovala ve studiích na Karlově univerzitě, v oboru hudební věda u Zdeňka Nejedlého (1925–29). Byla nadále činná jako kritička (pro Národní osvobození 1930–39), přispívala do Nové svobody, Dělnické osvěty, Tempa a Prager Rundschau. Obnovila a redigovala časopis Smetana (1936–38). Podílela se na založení Společnosti Otakara Ostrčila, jehož byla jednatelkou (1935–39 a po roce 1956). Články o Ostrčilovi publikovala v Listech pro umění a kritiku, Hudebním věstníku a časopisu Smetana. Za okupace žila v Anglii (1939–45), kde usilovala o propagaci české hudby, organizovala přednášky a koncerty a pracovala v českém vysílání BBC. Po roce 1948, coby oddaná žákyně Zdeňka Nejedlého, zastávala do roku 1950 funkci vedoucí katedry hudební vědy na Karlově univerzitě namísto odvolaného a posléze ve vykonstruovaném procesu odsouzeného Josefa Huttera.


Dílo

I. Editorské a redakční práce, samostatné publikace

Sborník prací k 50. narozeninám profesora dra Zdeňka Nejedlého (ed. Anna Patzaková-Jandová, Mirko Očadlík. Praha 1928).

Prvních deset let československého rozhlasu (Praha 1935).

Mládí Bedřicha Smetany (Vydala Společnost čs. červeného kříže, Praha 1935).

Šedesát let A. Rektoryse. Redakce sborníku (Praha 1937).

Třicet let sovětské hudby (Praha 1947).

Otakar Ostrčil – Otakar Jeremiáš ve svých dopisech a zápasech o pokrokovou linii českého umění (Praha 1959).

Zdeněk Nejedlý o Bedřichu Smetanovi (ed. Anna Patzaková-Jandová, J. Jiránek. Academia, Praha 1980).

 

II. Studie a stati

Hynek Palla (in: Sborník prací k 50. narozeninám Zdeňka Nejedlého, Praha 1929).

Klavírní skladby Josefa Bohuslava Foerstra (in: Památník Foerstrův 1929).

Foerster dnes (in: J. B. Foerster, jeho životní pouť a tvorba, Praha 1929).

Opera ND a státní správa (in: Listy pro umění a kritiku III, 1935, č. 16).

Göteborg a Bedřich Smetana (in: Smetana, II/1937–38, 105).

Über die tschechische Oper (in: Prag heute, ed. Fr. Warschauer, 1937).

Opera jako umělecký a politický výraz státu (in: Smetana I, 1936/37).

Artuš Rektorys (in: O Zdeňku Nejedlém: stati a projevy k jeho šedesátinám, Praha 1938).

Z odstupu deseti let (in: Sborník Národního divadla vzpomíná desátého výročí smrti O. Ostrčila, Praha 1945).

O naší kulturní práci za války v Británii (in: Nová svoboda XXII, č. 16/17).

Vít Nejedlý (Hudební rozhledy, roč. 2, 1950, č. 6).

Otakar Hostinský (Hudební rozhledy, roč. 2, 1950, č. 4–5).

Mozart v repertoáru O. Ostrčila (in: Příloha Zpráv Bertamky, Praha 1960).

Literatura

ČSHS

 

Šárka Zahrádková

Datum poslední změny: 20.11.2015