Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Greinecker, Ferdinand

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:28.4.1893
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.7.1952
Text
Literatura

Greinecker, Ferdinand, skladatel, narozen 28. 4. 1893, Bystřice pod Hostýnem, zemřel 15. 7. 1952, tamtéž.
 
Od dětství se učil hře na housle a klavír, studoval na učitelském ústavu v Pří­boře (1908–13), v hudebních předmětech byl žá­kem Františka Schäfra, otce skladatele téhož jmé­na. Učitel v rodném kraji, zvláště v Bystřici pod Hostýnem (od 1921), kde nakonec řídi­cím učitelem (šest let) i ve výslužbě (od 1951). Působil zpočátku i jako sbormistr, později hlavně jako hudební organizátor a člen smyčcového kvarteta (od 1933). Již v mládí se pokoušel o skladbu, soustavněji se jí věnoval v letech 1917–31, zdoko­nalil se soukromým studiem u Eduarda Treglera. Napsal skladby komorní (smyčcový kvartet, smyčcové trio, klavírní trio a jiné), klavírní písně na texty Sládkovy, Vrchlického, Františka Táborského, Petra Bezruče (Motýl), mužské sbory (Červený květ na slova Petra Bezruče), dět­ské sbory, úpravy lidových písní, scénickou hud­bu k pohádce Sůl nad zlato. Jeho skladby se provozovaly, ale zůstaly v rukopise až na klavírní Obžín­ky a Furiant (vydal Barvitius).
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006