Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fischer, Otokar

Tisk


Charakteristika: Literární historik, kritik a překladatel

Datum narození/zahájení aktivity:20.5.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.3.1938
Text
DíloLiteratura

Fischer, Otokar, literární historik, kritik a překladatel, narozen 20. 5.1883, Kolín, zemřel 12. 3. 1938, Praha.

Vystudoval gymnázium v Praze, dále studoval germanistiku a romanistiku na české i německé univerzitě v Praze a v Berlíně, doktorát získal roku 1905. V letech 1906–19 pracoval v Univerzitní knihovně v Praze. Od roku 1909 přednášel dějiny německé literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1909–17 byl docentem, 1917–27 mimořádným profesorem, od roku 1927 potom profesorem řádným. Byl dramaturgem (1911–12) a šéfem činohry (1935–38) Národního divadla v Praze. Psával divadelní kritiky do Přehledu, byl divadelním referentem Národních listů (1914–22), Práva lidu (1924–29), Lidových novin (do roku 1930). Kromě textů o divadle publikoval germanistické studie, studie o české literatuře, kritiky, původní beletrii a překlady. Překládal z němčiny (Goethe, Heine, Kleist, Nietzsche), francouzštiny (Villon, Molière), angličtiny (Shakespeare, Kipling), španělštiny (L. de Vega Carpio). Napsal libreto k opeře Vítězslava Nováka Karlštejn a několik textů z pomezí literatury a hudby. Řada jeho básní byla zhudebněna.


Dílo

Dílo literární

Monografie

Činohra Národního divadla do roku 1900 (Praha 1933).

Články a stati (výběr)

Zrození tragedie z ducha hudby (Hudební revue 5, 1911, č. 1, s. 1–6, 1912, č. 2, s. 73–76, č. 3–4, s. 145–150);

K Smetanovým librettům (Hudební revue 8, 1915, č. 5, s. 153–162, č. 6, s. 205–215);

Dopis Stanislavu Hanušovi (Tempo 12, 1932, č. 2, s. 49–50).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (Bohumír Štědroň).

Český biografický slovník XX. století, I. díl, s. 319–320 (Paseka, Petr Meissner, 1999).

II. Sborníky

Otokar Fischer. Kniha o jeho díle (Praha 1933).

In memoriam Otokara Fischera (Praha 1938).

Památce Otokara Fischera (Praha 1948).

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 28.1.2012