Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Preclík, Josef

Tisk


Charakteristika: Kapelník, pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:15.4.1852
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.8.1935
Text
Literatura

Preclík, Josef, kapelník, hudební pe­dagog a skladatel, narozen 15. 4. 1852, Cho­tutice (u Peček), zemřel 14. 8. 1935, Nym­burk.
 
Navštěvoval obecnou školu v Radimi a nižší reálku v Kolíně,  žák Arnošta Königa na pražské konzervatoři (tři roky). V 19 letech odešel k vojenské hudbě do Budapešti, kde se stal po třech letech čle­nem orchestru Nového divadla. Byl pianistou v Bu­kurešti, členem městské hudby v Sibini. Existenčně zakotvil v Nymburku, kde 1885–1922 městským kapelníkem a soukromým hudebním pedagogem, krátce také sbormistrem Hlaholu (1896/97). Skladby pochodové a taneč­ní v rukopise.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Nymburské listy 1, 1932, č. 12, 1. (O. Šebek).
Nymburské listy 4, 1935, č. 34, 2.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006