Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bendel, Tomáš

Tisk

(Krendl, Thomas)

Charakteristika: Mistr pěvec

Text
Literatura

Bendel, Tomáš (Krendl, Thomas),mistr pěvec v Jihlavě, 16. století.
 
Povoláním soukeník, se Bendel patrně podílel na založení bratrstva mistrů pěvců v Jihlavě, jehož začátky lze datovat do šedesátých let 16. století. V kronice Martina Leupolda z Löwenthalu je zmíněn jako Thomas Krendl vedle soukeníka Jakoba Pukaneho při prvním veřejném vystoupení mistrů pěvců na jihlavské radnici roku 1571.
Jihlavské bratrstvo, sestávající se převážně ze soukeníků, vzniklo podle vzoru bratrstev mistrovského zpěvu působící zvl. v jihoněmeckých městech a bylo podporováno protestantskými duchovními.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.
LdM.
 
II. Ostatní
Horky, Joseph: Albert Kreutzinger, evangelischer Prediger zu Iglau (in: Hesperus–Encyclopädische Zeitschrift für gebildete Leser, sv. 27, č. 12, Praha 1820, s. 92–93).
d’ Elvert, Christian: Geschichte und Beschreibung der königlichen Kreis- und Bergstadt Iglau in Mähren (Brno 1850).
von Löwenthal, Martin Leupold: Chronik der königlichen Stadt Iglau (1402–1607), (ed. Christian d‘ Elvert, Brno 1861, s. 45).
Zdeněk Jaroš: Jihlavští mistři pěvci (Vlastivědný sborník Vysočiny, sv. 11, Jihlava 1998, s. 81).
 
Martha Stellmacher

Datum poslední změny: 7.7.2008