Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Eckstein, Pavel

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, hudební kritik, organizátor a dramaturg

Datum narození/zahájení aktivity:27.4.1911
Datum úmrtí/ukončení aktivity:20.7.2000
Text
DíloLiteratura

Eckstein, Pavel, muzikolog, hudební kritik, organizátor a dramaturg, narozen 27. 4. 1911, Opava, zemřel 20. 7. 2000, Třebotov.

Po maturitě na reálném gymnáziu v Opavě v roce 1930 a roční peripetii v roli neplaceného režiséra Slezkého divadla studoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Titul JUDr. získal v roce 1935.

Za okupace byl Eckstein vězněn v koncentračním táboře v Łódźi (1941–45). Po válce byl nejprve úředníkem, od dubna 1948 do ledna 1952 byl tajemníkem Mezinárodního festivalu Pražské jaro. Pracoval s Syndikátu československých skladatelů a ve Svazu československých skladatelů (1952–54), od roku 1956 byl v jeho řídícím aparátu. Krátce byl zaměstnán v koncertním jednatelství Hudební a artistické ústředny. Díky svým rozsáhlým mezinárodním stykům a dobré jazykové vybavenosti přispěl k četným uměleckým výměnám a hostování českých umělců v zahraničí.

Jako novinář dopisoval do řady odborných periodik (Hudební rozhledy apod.) i do denního tisku, hlavní oblastí jeho zájmu byla opera.

Významnou práci odvedl na pozici dramaturga pro různé instituce (Národní divadlo v Praze, Státní opera Praha atd.). Je autorem několika rozhlasových pořadů. V devadesátých letech byl členem České hudební rady.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané publikace

A Brief Outline of Czechoslovak Opera (Praha, Divadelní ústav 1964);

Životní náhody Dr. Pavla Ecksteina (Praha, Radioservis 12002; ed. Jana Vašatová).

Studie, stati a analýzy (výběr)

David Oistrach (in: David Oistrach na čs. gramofonových deskách, Praha, Kulturně-osvětový odbor umělecké oblasti Gramofonových závodů 1960, s. 3–12);

O režijní koncepci a inscenačním slohu v Janáčkových operách (in: Leoš Janáček a soudobá hudba. Mezinárodní hudebně vědecký kongres, Brno 1958, Praha 11963, s. 81–85; Knižnice Hudebních rozhledů, řada A, sv. 7);

Das Neue Deutsche Theater in Prag (in: 4. sudetendeutsch-tschechisches Musiksymposium, 17./18. Mai 1996 Regensburg. Die Oper in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, ed. Torsten Fuchs, Regensburg, Sudetendeutsches Musikinstitut 1996, s. 98–104).

Články a recenze (výběr)

Verdi na české operní scéně (Hudební rozhledy 3, 1950–51, č. 8, s. 28);

Za obnovu operety. K první premiéře Státnío divadla operety v Praze-Karlíně (Hudební rozhledy 7, 1954, č. 19, s. 897);

„Smrt Kmotřička“ Rudolfa Karla (Hudební rozhledy 8, 1955, č. 1, s. 28–29);

Polský operní soubor v Liberci (Hudební rozhledy 8, 1955, č. 1, s. 30–31);

Pražské koncerty sovětských umělců 1945–1955 (Hudební rozhledy 8, 1955, č. 17, s. 846–851);

Překážky na cestě k soudobé opeře (Hudební rozhledy 13, 1960, č. 7, s. 274–275);

Katedrála jako koncertní síň? (Hudební rozhledy 13, 1960, č. 13, s. 563, 565);

Tři sólisté komorně (Hudební rozhledy 13, 1960, č. 13, s. 567);

Frühe Daten aus der Operngeschichte Troppaus (in: 4. sudetendeutsch-tschechisches Musiksymposium, 17./18. Mai 1996 Regensburg. Die Oper in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, ed. Torsten Fuchs, Regensburg, Sudetendeutsches Musikinstitut 1996, s. 205–207);

Na cestách ke Státní opeře Praha [1888–2005] (Praha, Státní opera 2005; společně s Jitkou Slavíkovou a Tomášem Vrbkou; totéž v anglickoněmecké mutaci, přeložili David Beveridge, Ivan Vomáčka, Vlasta a Hubert Reittererovi).

Hesla do slovníků a encyklopedií

Seeger, Horst: Musiklexikon in zwei Bänden (Leipzig, Deutscher Verlag für Musik 1966; bohemikální hesla).

Redaktor (výběr)

(Internationale Konferenz über das Leben und Werk W. A. Mozarts, Praha 27. – 31. Mai 1956, Bericht, Praha 1956; redaktor německého vydání zpráv).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Bohumíra Štědroně).

MEH.

HSPK.

New Grove2 (heslo Josefa Beka).

II. Ostatní (výběr)

Na cestách ke Státní opeře Praha [1888–2005] (Praha, Státní opera 2005, s. 14; společně s Jitkou Slavíkovou a Tomášem Vrbkou; totéž v anglickoněmecké mutaci, přeložili David Beveridge, Ivan Vomáčka, Vlasta a Hubert Reittererovi).

Jan Pirner

Datum poslední změny: 8.2.2012