Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Seligr, Oldřich

Tisk


Charakteristika: Hráč na lesní roh

Datum narození/zahájení aktivity:23.10.1895
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.6.1958
Text
Literatura

Seligr, Oldřich (psán též Séligr), hráč na lesní roh, narozen 23. 10. 1895, Praha, zemřel 25. 6. 1958, tamtéž.

Absolvent pražské konzervatoře z třídy Antonína Janouška (1909–15). Byl členem České filharmonie (od 1. 11. 1918 do 30. 6. 1954, sólista od 1923), získal titul profesor (1948), pověřen výukou na AMU (1954), vyučoval na Vyšší hudebně pedagogické škole. Hráč plného a zpěvného tónu i dokonalé techniky, osvědčil se jako interpret slavných koncertů svého nástroje (Mozart, Richard Strauss) i v komorní souhře s Českým kvartetem, Ševčíkovým kvartetem, v komorním sdružení Českých filharmoniků apod. Příležitostně dirigoval Českou filharmonii, pracoval organizačně. Autor nepublikované studie o speciálních fyziologických problémech hry na lesní roh.
Literatura
ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006