Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Temníková, Julie

Tisk

(Vokáčová)

Charakteristika: Operní pěvkyně

Datum narození/zahájení aktivity:14.4.1924
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.5.1956
Text
Literatura

Temníková, Julie (roz. Vokáčová), operní pěvkyně, narozena 14. 4. 1924, Praha, zemřela 12. 5. 1956, tamtéž.

Zpěv studovala v Praze u Otilie Hinkeové (1838–41), Marie Budíkové, T. Pattie­ry a v Opavě u Temníkové (do 1949), po níž převzala své umělecké jméno. Klavírní hru studovala u Zdeňka Bláhy-Mikeše. V roce 1943 byla stipendistkou Národního divadla. Zprvu působila v Praze u Velké opery (1946), pak v Opavě (1947–49), v Divadle Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem (1950–54) a opět v Praze u Armádní opery (1954/55) a v Národním divadle (1955/56). Vynikala krásným altem zvučného temného zabarvení. Z jejích rolí jmenujme zvláště Ježibabu, pannu Rózu, Filipěvnu v Oněginu, Carmen. Velmi úspěšná Uliána v Horkého Hejtmanu Šarovci.
Literatura
ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 1.2.2006