Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Halla, Bedřich

Tisk


Charakteristika: Herec, zpěvák a režisér

Datum narození/zahájení aktivity:19.11.1843
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.1.1921
Text
Literatura

Halla, Bedřich, herec, zpěvák a režisér, narozen 19. 11. 1843, Praha, zemřel 13. 1. 1921, tamtéž.

 

Manžel Emilie Hallové a otec Dyny Hallové. Absolvoval nižší gymnasium a pěveckou školu Pivodovu v Praze. Počátkem šedesátých let začal s divadelní dráhou u Jelínkovy společnosti, později přešel k Josefu Emilovi Kramuelovi a Janu Pištěkovi do Plzně, u nichž setrval dvacet sedm let. Následovně hrál v činohrách, zpíval v operetách i operách a byl hlavním režisérem v brněnském Národním divadle, kde také režíroval Prodanou nevěstu v překladu Přemysla Charváta určenou pro zájezd Národního divadla v Brně do Splitu (1896).

Janem Pištěkem přišel do jeho arény − Lidového divadla na Královských Vinohradech (založeno roku 1893), zvaného Pištěkárna, které se nacházelo poblíž vinohradské vodárny. Nakonec působil v Lidovém divadle Marie Zieglerové v Libni (1908−10).

Bedřich Halla byl horlivý stavovský pracovník. Účastnil se založení Ústřední jednoty českého herectva a zasloužil se také o vybudování jejího tiskového orgánu.


Literatura

ČSHS.
OSNND.

Ludmila Janoušková

Datum poslední změny: 9.3.2010