Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Čáp, Jan

Tisk


Charakteristika: Skladatel, varhaník, sbormistr a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:1.5.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity:21.12.1979
Text
Literatura

Čáp, Jan, skladatel, varhaník, sbormistr a hudební pedagog, narozen 1. 5. 1920, Jezeřany (u Znojma), zemřel 21. 12. 1979, Zbýšov (u Brna).

Hudbě se věnoval již od útlého dětství. Z počátku se zabýval houslovou hrou pod vedením Roberta Tručka st., ale na přání své matky se nakonec rozhodl stát varhaníkem. V letech 1942−47 byl žákem brněnské konzervatoře, nejprve absolvoval dvouletý varhanický kurz a poté varhanické oddělení. V oboru sbormistrovství byl žákem Karla Hradila, v oboru dirigování orchestru pak Bohumíra Lišky. Již za studií na konzervatoři založil smíšený sbor v Jezeřanech. V roce 1945 se stal ředitelem kůru při farním úřadě v Brně. Zde vedl nejprve dětský a později smíšený chrámový sbor. Sbormistrovskou praxi získával průběžně samostudiem, spoluprací s jihomoravskými dirigenty a v kurzech vedených Zbyňkem Mrkosem.
Roku 1948 úspěšně složil státní zkoušku ze sborového zpěvu. V letech 1949−53 byl studentem hudebně-teoretického oddělení brněnské JAMU, jeho pedagogy byli tehdy mimo jiné Jan Šoupal a Vilém Steinmann. V období let 1947−50 působil jako učitel hudební výchovy na gymnáziu v Brně-Židenicích. Na konci padesátých let byl pro své náboženské přesvědčení nucen odejít z Brna a začal pedagogicky působit v Zastávce u Brna a v Rosicích u Brna, kde se roku 1961 stal ředitelem lidové školy umění. Roku 1962 založil ve Zbýšově u Brna smíšený pěvecký sbor Hornická píseň, který vedl až do konce svého života.
V průběhu celé své kariéry se věnoval také práci kompoziční. Celkem napsal 30 opusů, většinou menších chrámových skladeb. Nejprve skládal striktně chrámovou hudbu (Svatý Václave pro mužský sbor, Cesta do Betléma pro smíšený sbor a další). Od poloviny padesátých let se však začal věnovat úpravě lidových písní a kompozici světských skladeb pro klavír, varhany, dechové nástroje apod. Největší popularity se dostalo skladbám Kovářská polka pro dechový orchestr, instruktážní skladbě pro klavír Zrcadlo odvanutých stínů z roku 1954 a Třem písním v lidovém tónu z téhož roku. Napsal hudebně-teoretickou studii Leoš Janáček a jeho opera Její pastorkyňa (strojopis, 1954).


Literatura

ČSHS.
Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů (Praha 1982).
Vinická, Věroslava: Osobnosti Znojemska. Hudebníci (Znojmo 1989).

Kateřina Koutná

Datum poslední změny: 14.4.2009