Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Polášek, Jan Nepomuk

Tisk


Charakteristika: Hudební pedagog, skladatel a folklorista

Datum narození/zahájení aktivity:16.4.1873
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.4.1956
Text
Literatura

Polášek, Jan Nepomuk, hudební pedagog, skladatel a folklorista, narozen 16. 4. 1873, Frenštát pod Radhoštěm, zemřel 3. 4. 1956, Valašské Meziříčí.
 
Oba rodiče – otec Jan Polášek, barvíř ve frenštátském podniku Jana Polácha, i matka Adelaida, roz. Franková – podporovali hudební zájmy svého syna, který se od útlého dětství věnoval především nástrojové hře. Postupně zvládl hru na housle, klavír, violoncello, flétně jej vyučoval odborný učitel Karel Kálal. Od patnácti let byl violoncellistou frenštátského orchestru, který založil a řídil farář Antonín Dolák.
Po ukončení měšťanské školy se Polášek pokusil o přijetí na Učitelský ústav v Příboře. Nebyl úspěšný, náhodné setkání s Leošem Janáčkem na Hukvaldech však umožnilo ve školním roce 1890/91 přijetí do přípravného kurzu brněnské varhanické školy, kterou Polášek následně absolvoval v roce 1893. Po ukončení varhanické školy studoval u Julia Böhma ve Vídni, krátce pobýval ve Frenštátě a v únoru 1896 přesídlil do Valašského Meziříčí. Stal se nejprve učitelem místní hudební školy, 1901 si otevřel hudební školu vlastní. Od roku 1902 byl vedlejším učitelem zpěvu na valašskomeziříčských středních školách. V té době vykonal státní zkoušky ze zpěvu (1902), ze hry na klavír a varhany (1905) a hry na housle (1907). Jako pedagog Učitelského ústavu ve Valašském Meziříčí (1920 byl jmenován jeho definitivním profesorem) se – kromě učitelské činnosti – věnoval i folkloristické, skladatelské a sbormistrovské práci. 31. července 1936 odešel do důchodu.
Polášek byl výborným učitelem. Své pedagogické znalosti a dovednosti uplatnil především v přípravě studentů Učitelského ústavu ve Valašském Meziříčí (1903–36). Studujícím hudby a zpěvu věnoval své hudebně teoretické a hudebně pedagogické publikace (Stručné základy hudební teorie, Valašské Meziříčí 1898; Všeobecnou nauku o hudbě a zpěvu, Valašské Meziříčí 1909; Praktická cvičení artikulační a přednesová pro zpěváky a řečníky, Brno 1922 ad.) i zpěvníky (např. Valašské a lašské jednohlasé písně, Ostrava 1919). Byl učitelem operní zpěvačky Marie Vojtkové-Paříkové, hudebního skladatele Viktora Veselého, zpěvačky Zdeňky Špačkové a dalších.
Zajímavou součástí Poláškova odkazu se stala také jeho skladatelská činnost. Bohatá počtem (Polášek napsal více jak 180 skladeb) i žánrovou různorodostí obsáhlá díla hudby komorní (Klavírní sonáta F dur, 1902; Klavírní trio D dur, 1928), dramatické (pohádková zpěvohra Za noci měsíčné, 1930), sborové i duchovní (Valašská vánoční mše pastýřská, 1940).
Lidové písně sbíral Polášek (ve spolupráci s Leošem Janáčkem a Františkem Bartošem) již od dob studia na varhanické škole. Ve sběratelské činnosti na Valašsku pokračoval v Janáčkových intencích i ve dvacátých letech minulého století. V roce 1936 začal spolupracovat s Arnoštem Kubešou (1905–93). Výsledkem jejich spolupráce se staly pětidílné Valašské písničky (Milovice nad Bečvou 1939–1945). Především folkloristických problémů se týkající Poláškovy odborné stati (Naše Valašsko 1929–1939).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6, (Ostrava 1996, s. 102–103).

II. Ostatní
Dlask, Emil: Valašský skladatel Jan Nepomuk Polášek a jeho dílo (Praha 1941).
Gregor, Vladimír: Janáčkovy dopisy z pozůstalosti J. N. Poláška (Časopis Slezského muzea, série B-23, 1974, s. 72–78).
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981).
 
Jan Mazurek
Text

Datum poslední změny: 13.3.2009