Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Lejsek, Vlastimil

Tisk


Charakteristika: Klavírista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:21.7.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.3.2010
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Lejsek, Vlastimil, klavírista a skladatel, narozen 21. 7. 1927, Brno, zemřel 12. 3. 2010, tamtéž.
 
Studoval hru na klavír na brněnské konzervatoři u Františka Schäfera, na pražské AMU pod vedením Františka Maxiána, a na JAMU u Jana Ermla. Soukromě se ve hře na klavír a ve skladbě vzdělával u Josefa Blatného a Zdeňka Blažka. Na JAMU (kde působil jako asistent, odborný asistent a kde byl v roce 1990 v rámci rehabilitace habilitován) vyučoval hru na klavír, klavírní dua, historii a literaturu klavíru a improvizaci (1955–87). Vedl odborné semináře, interpretační kurzy, přednášel a jako člen poroty se účastnil domácích i zahraničních soutěží. Na brněnské konzervatoři vyučoval externě hru na klavír. Založil Mezinárodní Schubertovu soutěž pro klavírní dua (1978), která se koná ve dvouletých intervalech v Jeseníku. Byl členem Svazu československých skladatelů a koncertních umělců, nyní Klubu moravských skladatelů, členem Asociace hudebních umělců a vědců a Společnosti pro vědu a umění. Obdržel cenu Senior Prix za celoživotní dílo od Nadace Život Umělce (1999).

 

Jako skladatel se věnoval především komorní tvorbě, zejména pro klavír a klavírní dua, psal také písně a skladby pro různá instrumentální obsazení. První ojedinělou skladbu Pro začátečníky složil v osmi letech. Po deseti letech následovalo druhé „skladatelské období“, v němž vznikly především instruktivní skladby – Pochod pro 2 klavíry, Sonatina pro klavír, úpravy slováckých lidových písní. Z instruktivních skladeb později sestavil cyklus Zahrajem si, 8 kousků pro klavír dvou- a čtyřručně, který vyšel tiskem. Po opětovné desetileté přestávce vzniklo 60 skladeb pro dva klavíry, 2 klavíry a rytmickou skupinu, písně a písničky (1957–61). Do roku 1997 Lejsek napsal zbývající skladby spíše vážnějšího rázu a v tomto roce kompoziční činnost definitivně ukončil. Některé Lejskovy skladby se staly trvalým repertoárem našich i světových klavírních duet (Brazilské tance, Tanečky mistrů, Dueta). Význačné místo v jeho tvorbě zaujímají skladby pro mládež (Duettinka, Duettina, Sešit pro Věrku, Na Rejvízu atd.). Mimo skladatelské a pedagogické činnosti působil celý život především jako pianista, sólově i v klavírním duu s manželkou Věrou, rozenou Královou. Skladby provedené s orchestrem představují počet 53, z toho sedmnáct koncertů klavírních duet. To vše ve spolupráci s více než dvaceti orchestry a více než padesáti domácími i zahraničními dirigenty. Počet skladeb nahraných v domácích i zahraničních rozhlasech Vlastimilem Lejskem a klavírním duem Věrou a Vlastimilem Lejskovými přesahují sedm set. Jejich díla byla u nás vydána na hudebních nosičích společností Supraphon, Panton, ViVo, Nela, Ritornell, v zahraničí v Německu. Během své dlouholeté činnosti jak na brněnské konzervatoři a JAMU, tak na koncertních pódiích a v rozhlasech spolupracovali Lejskovi s mnoha zpěváky, instrumentalisty i komorními soubory.


Dílo

I. Dílo hudební
 
Dvě skladby pro violu a klavír, 1959;
Ochozská polka, 1961, 2 klavíry;
Allegro giocoso, 1961, flétna a klavír;
Brazilské tance, 1961 (Panton; Editio Vivo), 2 klavíry;
Brazilské tance, 1990 (materiál Český rozhlas Brno), klavír a orchestr;
Invence, 1962 (Nela), 2 klavíry;
Malá suita, 1962, 2 klavíry;
Pět epigramů, 1965, klavír;
Duettina, 1966 (Supraphon), klavír 4 ručně;
Sonáta, 1966, 2 klavíry;
Co všechno musí udělat jaro, 1966 (Český hudební fond), dětský sbor a klavír, text František Halas;
Toccata in memoriam František Schäfer, 1966 (Nela), 2 klavíry;
Orchestys eni orchato, 1966, 2 klavíry a magnetofonový pás;
Ochozská polka, 1966, 2. verze, klavír;
Dvě malá dua pro housle a klavír, 1967 (Nela);
Dua pro fagot a soprán pro manžele Škrabalovy, 1967;
Sonatina in C, 1967 (?) (Nela), klavír;
Řikadla naučná, 2002 (Ritornel), dětský sbor a klavír, text Věra Lejsková;
Preludia, 2002 (Ritornel), klavír;
Preludia, 1985 (materiál Český rozhlas Brno), 2. verze, klavír a orchestr;
Na Rejvízu pro zobcovou flétnu, tympán a klavír, 1975 (Nela);
Duettinka, 1975, klavír 4 ručně, dceři Věře;
Tanečky mistrů, 1976 (Editio Vivo);
Noc s Kobr a Štejnem, Rejvízská opera, 1976, sóla, sbor, klavír 4 ručně a bicí nástroje;
Svita z opery Noc s Kobr a Štejnem, 1976, klavír 4 ručně;
Tanec, Serenáda pro Dr. Trojana a Variace, 1976 (Nela), klavír 4 ručně;
Sešit pro Věrku, 1976 (Editio Moravia, Brno), klavír;
Měsíční svita, 1976, klavír;
Quattutor ludibria, 1977 (Nela), klavír 4 ručně a dýmka;
Stříbrný pochod, 1977, klavír 4 ručně, manželům Skácelovým k stříbrné svatbě;
Stříbrný pochod, 1977 (materiál Český rozhlas Brno), 2. verze, velký dechový orchestr;
Pianisté a koně, 1977 (Nela), klavír;
Čtyři slovácké písničky, 1977, zpěv a klavír;
Divertimento, 1977, 2 klavíry;
Suita domestica, 1977, 2 klavíry 8 ručně, k autorovým padesátinám, pro rodinu Lejskovu;
Dvě povídačky, 1978, zpěv a klavír, text Věra Lejsková;
Sonatella, 1978, klavír;
Tři věci pro 2 klavíry 8 ručně, 1979;
Sonata divertimenta, 1979, klavír 4 ručně;
Duo con brio, 1979, klarinet a klavír;
Třikrát pro dva, 2002 (Ritornel), klavír 4 ručně;
Na hudební nástroje, hádej, kdo nám zahraje, 1981, zpěv a klavír, text Věra Lejsková;
Dueta, 1981 (Panton), klavír 4 ručně;
Pět krátkých tanců, 1981 (Nela), klavír 4 ručně;
Čtverlístek, 1983 (Editio Moravia), klavír 4 ručně;
Čtverlístek, 1983, 2. verze, klavír 6 ručně;
Espressivo, 1983, klavír, věnováno dceři Věře;
Dvé písní z Moravy, 1983, zpěv a klavír, text autor;
Preludium, 1983, taneček a chorál pro dva trombony a klavír;
Roční doby – Podzim, zima, jaro, 1983, klavír;
Sonatinka, 1983 (Nela), klavír 4 ručně;
Sonatella pro trubku a klavír, 1983;
Lozíbecký pochod, 1981(?), klavír 4 ručně, pro Františka Kočího;
Šťastný den, 1986 (materiál Český rozhlas Brno), Lozíbecký pochod 2. verze pro orchestr;
Kovbojská svita 1990 (Nela; část Editio Moravia), klavír;
21 reminiscencí klavírního vysloužilce, 1990, klavír;
Svita pro Lipník, 1991, 2 klavíry;
Balady z Moravy, 1991 (Editio Vivo), klavír 4 ručně;
Písnička ze sklepa, 1996 (Nela), klavír.


II. Dílo literární
 
Soupis původní české literatury pro klavírní duo (Jeseník 1980);
František Schäfer, profil umělce a pedagoga (Břeclav 1995) – s Věrou Lejskovou.

Literatura

I. Lexika:
ČSHS.
Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).
Malá čs. encyklopedie (Academia 1985).
MEH.
Komorní soubory (Praha 1987).
Kdo je kdo v ČR – všechna vydání od r. 1990.
Who is who (Švýcarsko 2002).
 
II. Ostatní:
Ladislava Jančová : Výběr skladeb Vlastimila Lejska pro klavírní dua s metodickým zaměřením (JAMU Brno 1999) – diplomní práce.
Šárka Nováková : Umělecký a pedagogický profil manželů Lejskových (Konzervatoř Brno 1983) – diplomní práce.
Eduard Turoň : Umělecký profil Vlastimila Lejska (JAMU Brno 1981) – diplomní práce.
Leona Zezulová: Vlastimil Lejsek – skladatel (Konzervatoř Brno 1985) – diplomní práce.
Rozmluvy bez klavíru, V. a V. Lejskovi s Janem Trojanem (Brno 2002) – vzpomínky a konfese.

Archivalie

ČHF Praha, Český rozhlas Brno, Moravská zemská knihovna Brno, knihovna JAMU Brno, knihovna konzervatoře Brno, archívy ZUŠ.

Tereza Richtrová

Text

Datum poslední změny: 29.5.2007