Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Goldbach, Stanislav

Tisk


Charakteristika: Skladatel, kapelník a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:13.7.1896
Datum úmrtí/ukončení aktivity:20.9.1950
Text
DíloArchiválie

Goldbach, Stanislav, skladatel, kapelník a pedagog, narozen 13. 7. 1896, Střelice (u Brna), zemřel 20. 9. 1950, Brno.

 

V letech 191115 se vzdělával na učitelském ústavu v Brně. Za války působil rok v hudbě zeměbraneckého pěšího pluku 14 (1916), v roce 1917 v italském zajetí, o rok později se stal kapelníkem u 34. střeleckého pluku československých legií v Itálii. Po návratu do vlasti studoval kompozici u Josefa Bohuslava Foerstera na pražské konzervatoři (191921), pokračoval na Schole cantorum u Vincence d´Indyho v Paříži (192123). Roku 1924 se stal učitelem hudby v Brně. Je autorem několika statí, angažoval se také jako dopisovatel Lidových novin a Hudebního věstníku. Jeho početné hudební dílo je tradicionalistického rázu. Klavírní skladby vydávali Oldřich Pazdírek v Brně, Hudební matice a Pokoj, vokální dílo vycházelo v Hudební matici, Pokoji a Hudební edici.


Dílo
Dílo hudební

Klavírní
Latinská čtvrt v Paříži, op. 3 (1925);
Impromptus, op. 9 (1926);
Poesie, op. 22 (1931, Hudební matice);
Sonáta č. 1, op. 25 (1931, 1932);
Fantasie a fuga na jméno Bach, op. 30 (1934);
Sonáta č. 2 (1935);
Jarní motivy.

Komorní
Sonáta pro housle a klavír, op. 6 (1926);
Smyčcový kvartet d moll, op. 17 (1930);
Smyčcový sextet, op. 23 (1931–32);
Koncert pro dechové nástroje a klavír, op. 27 (1933).


Písně
Červen života, op. 2 (1924);
Karikatura jara, op. 3 (1925);
Poutník, op. 13 (1927);
Vzplanutí, op. 24 (1931);
Písně potulného pěvce, op. 29 (1934);
Slovenské písně od Zarieče.

Sbory
Motetto a cappella;
Kdy láska přilétá, op. 5 (1925);
Stesk. Tři sta tisíc mrtvých, op. 7 (1927);
Modlitba, op. 10 (1926);
Mužské sbory, op. 11 (1927, z toho Katerinka ve Třech mužských sborech);
Mužské sbory, op. 20 (1931).

Kantáty
Posluchač rádia, op. 15 (1928);
Balada o snu, op. 26.

Symfonické básně
Cyrano de Bergerac, op. 1 (1923–24);
Nový Ikarus, op. 14 (1928);
Pohádka máje, op. 21 (1931).

Symfonie
Mír, op. 12 (1927);
Symfonie č. 1, d moll, op. 19 (1932).

Opery
Dulcie, op. 8 (vlastní libreto, 1925–27);
Anna Karenina, op. 18 (libreto Dalibor Chalupa, 1927–30);
Vzpoura, op. 28 (vlastní libreto, 1931–34).

Ostatní
Moravské tance, op. 16 (jako balet Slovácká pouť, 1930);
Tři valašské tance (1935).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).

Bohumil Pešek
Eva Vičarová

Datum poslední změny: 2.2.2009