Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ušák, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Pozounista, organolog, středoškolský a vysokoškolský pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:8.9.1891
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.5.1965
Text
DíloLiteratura

Ušák, Jaroslav, pozounista, organolog, středoškolský a vysokoškolský pedagog, narozen 8. 9. 1891, Praha, zemřel 25. 5. 1965, tamtéž (pohřben v Hořovicích).

 

Po studiích na nižší reálce v Ječné ulici v Praze (1902–06) pokračoval na pražskou konzervatoř na trombon k Josefu Hilmerovi (1906–11), ve skladbě se vzdělával u Karla Steckera a Josefa Kličky, po roční vojenské službě také u Vítězslava Nováka (1912–13).

Po ukončení školy byl angažován jako 2. trombonista letního symfonického orchestru v Budapešti, v letech 1913–21 hrál převážně v Moskvě a dalších ruských městech (Rostov na Donu, Baku, Uralsk, Samara atd.). Těchto osm let bylo pro jeho další hráčskou i skladatelskou kariéru zásadní.

15. března 1921 nastoupil na místo baspozounisty Národního divadla v Brně (do 1940), současně se také stal pedagogem brněnské konzervatoře. Zde se seznámil s Leošem Janáčkem, studoval také hudební vědu u Vladimíra Helferta.

V roce 1940 nastoupil na pražskou konzervatoř jako řádný profesor trombonu. Od roku 1946 byl profesorem na AMU v Praze (1946/7–47/8 pověřený profesor; 48/49–49/50 lektor; 1951/2–1958/9 externí učitel pro hru na pozoun a dějiny a literaturu dechových nástrojů). Vydal několik didaktických publikací (průkopnická Škola hry na snižcový pozoun) a pro pozoun napsal přes dvě desítky skladeb. Ušák patří mezi zakladatele české trombonové školy.

Jako organolog rekonstruoval několik portativů, znovuzřídil Výmolovy varhany kostela Máří Magdaleny v Brně.


Dílo

I. Dílo hudební (výběr)

 

9 kontrapunktických preludií pro tenorový a basový pozoun (1917);

16 etud pro tenorbasový pozoun (rkp. 1922);

6 etud pro basovou tubu (rkp. 1923);

12 cvičení pro basový pozoun (rkp. 1925);

Cavatina pro tenorový pozoun a klavír (rkp. 1925);

6 etud pro clarinu (rkp. 1928);

22 Etudes. Caprices pour trombone basse on tenor basse (Brno, Pazdírek 1929);

25 virtuozních etud pro tenorový snížcový pozoun (Praha, Orbis 11951).

 

II. Dílo literární

 

Samostatně vydané publikace, učebnice

Podstata tónů retních nástrojů (Praha 1936);

Škola pro snižcový či tahový pozoun. Průprava pro nižší stupeň orchestrální hry (Hradec Králové, Ladislav Hnyk 1937; Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1957; Praha, Státní hudební vydavatelství 31963);

Lidová a praktická škola na basovou tubu F (Helikon F, bas F) a basový trombon F se zřetelem na samouky (Brno 2[1947]).

 

Studie, stati a články (výběr)

O dechových nástrojích (Hudební rozhledy, 1925);

Pokus o nové roztřídění hudebních nástrojů (Hudební rozhledy, 1927);

Brněnské varhany Jana Výmoly z roku 1763 (in: Musikologie 1, Praha–Brno, Melantrich–Pazdírek 1938, s. 92–[98]).

 

Hesla do slovníků a encyklopedií

PHSN.

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Zdeňka Culky s doplňky Antonína Hořejše).

 

II. Zprávy a drobnosti (výběr)

Černý, Miroslav – Kubíková, Květa: K patnáctému výročí Hudební fakulty Akademie musických umění (in: Živá hudba. Sborník prací Hudební fakulty Akademie múzických umění, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 11962, s. 233; sv. II).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 24.2.2012